Nobelprisen 2013 i fysik, kemi och medicin samt Ekonomipriset

Datum: onsdagen den 6 november, kl. 17-18.30
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

nobel2012Välkommen till populärvetenskapliga presentationer av 2013 års Nobelpris i fysik och kemi, medicin samt Ekonomipriset (Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne). Ledamöter från Nobelkommittéerna och Ekonomipriskommittén berättar om den forskning som belönats samt kommenterar den samhälleliga effekten och nyttan av forskningen. Läs program!

Vision Västsverige – Nytänkande, innovation och entreprenörskap

Rifo i samarbete med IVA inbjuder till seminarium i Göteborg måndagen den 11 november. Nyckeln till Sveriges framtida välstånd heter ständig förnyelse, värdeskapande innovation och tillväxt. Utbildning, forskning och entreprenörskap måste erkännas som kraftfulla verktyg för att skapa attraktiva arbetstillfällen. Ungdomars roll som framtida entreprenörer kan inte nog poängteras. Välkommen till ett kunskapsseminarium, där erfarenheter och idéer utbyts om en fortsatt stark utveckling av Västsverige.

Läs inbjudan och program! Vision Västsverige – nytänkande, innovation och entreprenörskap

 

Förvaltning som business – om marknad och välfärd

Datum: Onsdagen den 23 oktober kl. 17.00-19.00
Plats: Förstakammarsalen, entré Riksplan

Att privata företag bedriver vård, omsorg och andra verksamheter på det offentligas uppdrag är idag en del av vår vardag. Det är ett exempel på en bredare trend som vi kan kalla marknadisering. Trenden innebär att marknadsekonomiska värden, principer och praktiker som vanligen hört hemma inom det privata näringslivet börjar prägla organiseringen av offentlig verksamhet. Hur påverkas det svenska demokratidealet och förvaltningspolitiken? Finns det vinnare och finns det förlorare när förvaltning blir business?

Välkommen till ett spännande seminarium där forskare presenterar nya rön kring dessa frågor. En panel av riksdagsledamöter kommer att kommentera anförandena. John Chrispinson är seminariets moderator. Läs inbjudan och program!

Rifo/IVAs kunskapslunch: Framtidens material – Vilka möjligheter skapas? Vilka är riskerna?

grafenVad är nanomaterial för något, spännande svensk forskning inom området och tänkbara framtida tillämpningar? Vad är grafen? Hur står sig Sverige i den internationella konkurrensen? Vilka affärsmöjligheter finns? Vad säger forskningen kring riskerna med de nya nanomaterialen. Vad vet vi och vad vet vi inte? Hur bör riskerna hanteras? Dessa frågor presenteras och diskuteras den 30 maj kl. 12-13.

Lär mer i inbjudan och program!

Vad kan svenska lärosäten lära av Singapore?

singaporeVälkommen till ett Rifoseminarium onsdagen den 15 maj kl.17 där vi får en unik möjlighet att ta del av inblick och erfarenhet av akademiskt ledarskap såväl från Sverige och Europa, som från Singapore. Vi får även en presentation av den långsiktigt strategiska satsningen på forskning och innovation som Singapore gjort de senaste åren och vilka resultat som hittills uppnåtts. En panel bestående av akademiska ledare och riksdagsledamöter kommer utifrån olika svenska perspektiv därefter kommentera presentationerna och det finns utrymme för frågor och diskussion. Läs inbjudan och program!

Ökande ojämlikhet i hälsa – vad vet vi om orsakerna och vad kan vi göra för att förbättra situationen?

KVA_fasad_sommar

Medellivslängden har ökat i Sverige och övriga världen, men samtidigt ökar skillnaderna i livslängd. Ojämlikheterna i hälsa är stora och tycks växa stadigt och utvecklingen är likartad i de flesta moderna välfärdsstater, trots väl utbyggda sociala skyddsnät. Kungl. Vetenskapsakademien och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) inbjuder till ett seminarium den 24 april med forskare inom området som kommer att lyfta fram fakta, orsaker och diskutera hur utvecklingen kan vändas.
Läs program och inbjudan!