Årsmöte 2020

Datum: Torsdag 7 maj kl. 14.00
Plats: Digitalt videomöte

Nu kan vi till slut inbjuda till ett försenat årsmöte för Rifo! Vi kommer att genomföra det som videomöte via Skype. Anmäl ditt deltagande till Rifos kansli, lars.j.eriksson@riksdagen.se, så återkommer vi med en detaljerad inbjudan och underlag. Rifos verksamhetsberättelse 2019 finns att läsa samt förslag till dagordning.

Infångning av koldioxid – var står tekniken?

Datum: onsdag 25 mars INSTÄLLT!!!

Pga rådande smittläge är seminariet INSTÄLLT. Avsikten är att arrangera det vid senare tillfälle.

Med vänlig hälsning

Betty Malmberg
Ordförande Rifo                          

Forskning för en bättre värld – avgörande kunskap om gängvåld och ojämlikhet

Datum: onsdagen 5 feb kl. 12.00-13.30
(lunchsmörgås och kaffe serveras från kl. 11.30)
Plats: Andrakammarsalen, Riksdagshuset, Entré Riksplan

Gängkriminalitetens problem och upplösning: Sverige ligger högt på listan över länder i Västeuropa där unga män riskerar att drabbas av skjutvapenvåld. Det finns politisk enighet om att skärpta straff och hårdare tag. Dessutom har det alltmer blivit en profilfråga för partier och enskilda politiker. Hur utvecklingen ska vända finns det däremot olika idéer om. Dödsskjutningarna i Sverige är väl kartlagda, så vad säger forskningen är bästa receptet för en långsiktig minskning av gängkriminalitet? Hur har problemet hanterats tidigare?

Den ekonomiska ojämlikhetens konsekvenser: Sverige som nation blir allt rikare, vilket skapar möjligheter för investeringar och högre tillväxt. Det är dock inte bara antalet miljardärer som har ökat – de senaste decennierna har även gruppen människor som riskerar att hamna i fattigdom blivit större. Oron växer för att Sverige dras isär, med social och politisk sprängkraft som resultat. Ekonomisk ojämlikhet påverkar den enskilda individens livschanser samtidigt som det potentiellt kan ha konsekvenser som sträcker sig in i efterkommande generationer. Hur ser inkomst- och förmögenhetsskillnaderna ut idag?

Välkommen till ett Rifo-seminarium i samarbete med RJ och VR där högaktuell forskning presenteras och diskutera! Läs mer om program och anmälan!

Forskning och innovation för stärkt konkurrenskraft

Datum: Onsdagen 22 januari kl. 17.00-18.30 (mingel och mat i SBB efter seminariet)
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan, Norrbro 1B’

En viktig del av vår konkurrenskraft är de kunskaps- och kompetensbaserade svenska företagen. Forskning behövs som bidrar till att lösa samhälleliga problem och för att stärka näringslivets utvecklingsförmåga och konkurrenskraft. Staten och andra forskningsfinansiärer satsar stora resurser för att stödja behovsmotiverad forsknings- och innovationsarbete.

 • Hur riktas stödet in för att bli effektivt?
 • Hur vet vi vad som är strategiskt viktigt?
 • Vad vet vi om resultaten av detta stöd?

Välkommen till ett Rifo-seminarium som problematiserar dessa frågor, redovisar resultat av insatser till behovsmotiverad forsknings- och innovationsarbete och visar hur resultat systematiskt kommer till användning. Det görs bl.a. med utgångspunkt i oberoende effektanalyser och utvärderingar med internationell medverkan. Läs mer i inbjudan och program!

Möt 2019 års Nobelpristagare

Datum: onsdag 11 dec kl. 13.30-14.30 (kaffe och kaka serveras efter seminariet)
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan (från Norrbro)

Möt Nobelpristagare i ett samtal om vägen till ett Nobelpris och vad politiken kan spela för roll. Under seminariet delar pristagarna med sig av sin forskning och sina erfarenheter.

 • Ekonomipriset: Esther Duflo belönas för sin forskning som avsevärt har förbättrat vår förmåga att bekämpa global fattigdom, t.ex. vilka specifika åtgärder som är mest effektiva för att förbättra barns hälsotillstånd.
 • Fysikpriset: Didier Queloz belönas för sina upptäckter av en planet i bana kring en solliknande stjärna utanför vårt solsystem.
 • Kemipriset: Stanley Whittingham belönas för sina upptäckter kring utvecklingen av litiumjonbatteriet.

Talman Andreas Norlén öppnar och inleder seminariet, följt av kortare anföranden av nobelpristagarna kring deras upptäckter. Därefter hålls en frågestund med riksdagsledamöter där Helene Hellmark Knutsson och Betty Malmberg medverkar. Anna Sjöström Douagi, programchef Nobel Prize Museum kommer att moderera samtalet.

Efter seminariet inbjuds deltagarna till kaffe och riksdagskaka.

Seminariet anordnas av Rifo i samarbete med Nobel Prize Museum.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Observera att detta alltid tar tid så du bör komma i god tid, helst senast kl. 13.15.

Anmälan senast den 9 december till Rifos kansli FULLSATT

Hjärtligt välkommen

Betty Malmberg
ordförande Rifo

Nobelprisen i fysik, kemi och fysiologi eller medicin samt Ekonomipriset 2019

Datum: 20 november 17.00—18.30 
Efter seminariet bjuds på mingel och mat i sammanbindningsbanan.
Lokal: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan, Norrbro 1A

Välkommen till populärvetenskapliga presentationer av 2019 års Nobelpris i fysik, kemi och fysiologi eller medicin samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Ledamöter från de prisutdelande institutionerna berättar om den forskning som belönats. Läs mer om program och anmälan!

Nyckelfrågor inför kommande proposition om högre utbildning, forskning och innovation

Datum: onsdagen 13 november, kl.13.00 – 14.15 (kaffe och lunchsmörgås från kl.12.30)
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Vad krävs av politiken för att Sverige ska kunna leverera högre utbildning och forskning av högsta kvalitet. Kommande proposition utgör en möjlighet att stärka förutsättningarna för att Sverige ska kunna hävda sig som kunskapsnation och därmed ha en bas för framtida konkurrenskraft och välstånd. Vid seminariet fokuserar vi på Life Science-området och diskuterar bland annat följande frågor:

 • Hur bör en finansiering som främjar excellent forskning och utbildning se ut?
 • Vad behövs för att få hållbar situation vad gäller forskningens infrastruktur?
 • Medborgarna vill dela sina hälsodata för användning i forskning och utveckling. Vad krävs av politiken för att göra det möjligt?
 • Hur kan ledarskap och karriärutveckling inom akademin stärkas?
 • Vad krävs för att säkra kompetensförsörjningen i offentlig, såväl som privat sektor?

Välkommen till ett Rifo-seminarium i samarbete med Forska!Sverige där framstående forskare och experter från akademi, näringsliv, vård och patienter kommer diskutera och ge exempel på framsteg inom Life Science-området. Seminariet öppnas av forskningsminister Matilda Ernkrans. Det kommer också bli en moderatorledd paneldebatt med riksdagspolitiker från olika partier. Läs mer om program och anmälan!

Virusinfektioner – ett ökande hot mot samhället

Datum: 6 november kl. 17.00-18.45 Mingel och mat i SBB efter seminariet.
Plats: Mittpoolen (OBS! ny lokal), Riksdagshuset, entré Riksplan, Norrbro 1A

Det finns tusentals olika virus som kan orsaka infektioner hos människor, men även hos djur. Exempel på vanliga akuta virussjukdomar är förkylning, influensa och vinterkräksjuka. Virus kan även leda till kroniska infektioner såsom hepatit och AIDS. Virus kan orsaka cancer (t.ex. livmoderhalscancer och levercancer) och kan även kopplas till andra sjukdomar såsom diabetes, demens, gluten intolerans och multipel skleros. De vanligaste virusinfektionerna är sällan dödliga, men människor mår väldigt dåligt och infektionerna kostar samhället stora pengar.

Virusinfektionerna påverkar människors och djurs hälsa, hela vår samhällsekonomi, och utgör en omfattande belastning för sjukvården. Det finns framgångsrik svensk forskning om virus, men det behövs mer. Det finns nya tekniker och lösningar som ännu inte används i den utsträckning som vore optimalt. Möjligheterna att utveckla nya antivirala läkemedel, vacciner och andra behandlingsformer bedöms vara mycket goda. Välkommen till ett Rifoseminarium där dessa frågor står i fokus! Läs mer om inbjudan och program!