Årsmöte 2018

Datum: Onsdagen den 21 mars kl. 16.30
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Rifos medlemmar, gamla som nya är välkomna till årsmöte. Här hittar du förslag till dagordning och verksamhetsberättelse för 2017. Förslag till styrelse samt revisorernas berättelse och annat underlag delas ut vid mötet.

Efter årsmötet inbjuds du till Rifo-seminarium med start kl. 17 på temat: Forskningspolitiska propositioner – blev det som politiken tänkte? Experter, forskare och politiker medverkar med föredrag och inlägg. Bland medverkande finns Kerstin Eliasson, Lars Leijonborg, Mats Benner, Egil Kallerud, Karin Markides och Tobias Krantz. Efter seminariet fortsätter samtalen med mingel och mat i sammanbindnkingsbanan. Ett mer detaljerat program skickas ut inom kort. Välkommen med din anmälan till Rifos kansli: lars.j.eriksson@riksdagen.se

Faktaresistens, fördomar och falska nyheter – vad kan forskning och folkbildning göra?

Datum: Onsdagen den 14 feb kl. 16.30-18.00 (insläpp från kl. 16.00)
Plats: Myntmatsalen, Riksdagshuset, entré Riksgatan 1

Förvrängda fakta, förutfattade meningar och rena felaktigheter är vanligt förekommande i samhällsdebatten. Samtidigt finns en ökad medvetenhet om problemen och om vikten av att basera diskussioner och beslut på kritiskt tänkande och forskningsbaserad kunskap.

Välkommen till ett dialogseminarium om forskningens och folkbildningens roll i det offentliga samtalet. Ta del av goda exempel och samtala om hur politiker, forskare, folkbildare och vi alla kan bidra till en konstruktiv debatt och mer kunskapsbaserade beslut. Seminariet avslutas med mingel och lättare förtäring.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Rifo, föreningen Vetenskap & Allmänhet och Studieförbunden.

Medverkande

 • Åsa Wikforss, professor filosofi vid Stockholms universitet
 • Per Svensson, politisk redaktör, Dagens Nyheter
 • Monica Widman-Lundmark, ordförande Studieförbunden
 • En panel av riksdagsledamöter, Finn Bengtsson, M, Ulrika Carlsson, C, Elisabet Knutsson, MP, Daniel Riazat, V, Robert Stenkvist, SD, Gunilla Svantorp, S, Christina Örnebjär, L
 • Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet och David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden, modererar samtalen.

Säkerhet och inpassering

Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. id-kontroll, passering genom säkerhetsbågar och väskkontroll). Detta tar alltid tid så viktigt att du kommer i god tid, receptionen är öppen från kl. 16.00. Om du kommer senare än kl. 16.30 måste detta anmälas i förväg.

Anmälan senast 9 februari till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se. OBS! Begränsat antal platser.

Hjärtligt välkomna!

Thomas Strand           Cissi Askwall               David Samuelsson
Ordförande Rifo         Gen. sekr. VA             Gen. sekr. Studieförbunden

Forskningsbaserat beslutsfattande – är det möjligt?

Datum: onsdagen 24 januari kl. 12.00-13.00 (lunchwrap serveras från kl. 11.30)
Plats: L4-17, Ledamotshuset, Mynttorget 2

 • Hur blir forskningsbaserad vetenskaplig kunskap praktiskt användbar?
 • Vilka faktorer påverkar hur kunskap kan förflyttas från ett sammanhang till ett annat?
 • Vad innebär egentligen samverkan mellan forskning och omvärlden?

Det är några frågeställningar som står i fokus för ett lunchseminarium som Rifo i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond (RJ) inbjuder dig till. Läs mer om program och anmälan!

Seminarium med Nobelpristagare om vägen till ett Nobelpris

Sveriges riksdag arrangerade tillsammans med Rifo och Nobel center den 12 december ett seminarium med några av årets Nobelpristagare, experter på Nobelpriset och riksdagsledamöter. Seminariet handlade om vad som krävs för att bli en Nobelpristagare och om politikens betydelse för forskningen.

Seminariet har spelats in och kan ses på denna länk!

Program

Inledning: Talman Urban Ahlin

Panelsamtal under ledning av moderatorerna Anna Sjöström Douagi,  programchef Nobel Center och Gustav Källstrand, förste intendent Nobel Center, Nobelexpert.

 • Nobelpristagare i fysik Rainer Weiss, professor emeritus
 • Nobelpristagare i fysik Barry C. Barish, professor emeritus
 • Nobelpristagare i kemi Jacques Dubochet, hedersprofessor
 • Kungliga Vetenskapsakademins ständige sekreterare Göran K. Hansson
 • Lena Hallengren (S)
 • Betty Malmberg (M)

Avslutning: Thomas Strand, ordförande Rifo

Nyhetsbrev november 2017

Rifos styrelse har haft möte och beslutat om vårens kommande aktiviteter. Nedan finns en sammanställning med datum och teman för seminarier,

Nätverksprogrammet
Under hösten har även genomförts en ytterligare genomgång av Nätverksprogrammet med Sveriges unga akademi. Syftet med nätverksprogrammet är att ge en ömsesidig inblick i en forskares respektive riksdagsledamots vardag, för att skapa en ökad förståelse mellan riksdagsledamöter och forskarsamhället. Under åren har närmare 40 riksdagsledamöter nätverkat med motsvarande antal forskare, med goda erfarenheter. Motsvarande program finns vid flera parlament runt om i världen bl.a. Europaparlamentet, Storbritannien och Frankrike. 2017 års program samlar åtta par av riksdagsledamöter och forskare som träffades den 25-26 oktober i riksdagshuset. Under december-februari besöker riksdagsledamöterna sin respektive forskare i dennes miljö. Därefter sker en avslutande återsamling i riksdagshuset i mars. Läs mer om Nätverksprogrammet! http://rifo.se.space2u.com/?page_id=106

Nobel 2017
Den 22 november gavs den årliga populärvetenskapliga presentationen av nobelprisen. Företrädare för de olika prisförsamlingarna gav upplysande och engagerande presentationer. I år lockade seminariet närmare 100 besökare. Rifos medlemmar ges dessutom i år en extra möjlighet att ta del av nobelpristagarnas erfarenheter. Rifo och Nobel Center har bistått i planeringen av ett seminarium som talmannen inbjuder till den 12 december. Inbjudan kommer inom kort till Rifos medlemmar.

Agenda för hälsa och välstånd – status 2017
Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till seminariet den 29 november kl. 13 där frågor tas upp om förutsättningar för excellent medicinsk forskning, utbildning och innovation, om hur vi kan dra mer nytta av forskning och innovation i vården och hälsodata och användning av ny teknik. Läs mer här: http://rifo.se.space2u.com/?page_id=1741

Seminarier våren 2018
Nedan följer en sammanställning av planerade seminarier under våren 2018. Vi håller på att arbeta med detaljer i planeringen och återkommer med inbjudan.

 • 24 jan kl. 12. Lunchseminarium i samarbete med Riksbankens jubileumsfond tema Samhällets kunskapsförsörjning
 • 7 feb Rifo styrelsemöte
 • 14 feb kl. 16:30 Seminarium ” Faktaresistens, fördomar och falska nyheter – forskning och folkbildning tar fajten”, Rifo i samarbete med Vetenskap & Allmänhet samt Studieförbunden.
 • 8 mars kl. 12, Lunchseminarium ”Klarar vi livsmedelsförsörjningen vid en kris? Sveriges civila beredskap”
 • 21 mars kl. 16.30, Årsmöte Rifo
 • 21 mars kl. 17 Rifo-sem tema Effekter av forskningspolitiska propositioner
 • 11 april Lunchseminarium i samarbete med Riksbankens jubileumsfond
 • 28 maj Seminarium i samarbete med IVA Nord i Luleå

Medlemsavgift 2017 – bankgironummer och swish
Årets slut närmar sig och styrelsen hoppas att medlemmarna varit nöjda med årets verksamhet. Det är också ett tillfälle att påminna er om möjligheten att bidra med en medlemsavgift för 2017. Genom medlemskap i Rifo erbjuds ett stort utbud av intressanta seminarier kring aktuella forskningsfrågor, tillfällen ges till stimulerande möten med nätverket m.m. Du får löpande inbjudningar och annan information per e-post. Rifos årsmöte har tidigare beslutat att medlemsavgiften ska vara frivillig. En frivillig medlemsavgift kan sättas in på bankgiro 810-9720 eller skickas per Swish till 070-631 2603, ange namn. Ett riktvärde för medlemsavgift är 100-200 kr, men nivån är frivillig.

Nobelprisen 2017

Datum: 22 november 2017, 17.00—18.30
Lokal: Förstakammarsalen, Riksdagen, entré Riksplan

nobel2012Välkommen till populärvetenskapliga presentationer av 2017 års Nobelpris i fysik, kemi och fysiologi eller medicin samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Ledamöter Nobelkommittéerna och Ekonomipriskommittén berättar om den forskning som belönats.

Läs mer om inbjudan och program!

Agenda för hälsa och välstånd – status 2017

Datum: Onsdagen 29 november kl. 13.00-14.15 (Lunchsmörgås + kaffe serveras från kl. 12.30)
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Här finns dokumentation från seminariet!

Välkommen till ett seminarium där Rifo tillsammans med Forska!Sverige presenterar och diskuterar åtgärdsförslag för att förbättra förutsättningarna för att stärka och dra större nytta av medicinsk forskning.

Vid seminariet kommer bland annat följande frågor att tas upp:

 • Ger regeringens arbete med att verkställa forskningspropositionen tillräckliga förutsättningar för excellent medicinsk forskning, utbildning och innovation?
 • Hur kan vi dra mer nytta av forskning och innovation i vården, i syfte att hantera vårdkostnader och öka kvaliteten?
 • Hälsodata och användning av ny teknik – är vi på rätt väg inom vård och life science?
 • Kommer life science-företagen välja att driva sin verksamhet i Sverige?

Vid seminariet medverkar ledande professorer inom medicinsk forskning samt ledare inom vård och näringsliv. Riksdagsledamöter från berörda utskott diskuterar i en efterföljande panel.

Läs mer om inbjudan och program!

Lunchseminarium: Religionens roll i samhället

Datum: torsdagen 12 oktober kl. 12.00-13.00 (lunchsmörgås serveras från kl. 11.30)Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, entré Riksplan

religionFrågan om religionens roll i den offentliga sfären har debatterats både i medier och akademiska sammanhang, men har religion en plats i den svenska politiska debatten? Hur påverkar olika medier relationen mellan religion, kultur och identitet? Vilken roll spelar religion i arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati?

Rifo bjuder i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond (RJ) in dig till ett spännande lunchseminarium där forskningsresultat presenteras av forskare.

Vid seminariet medverkar Mia Lövheim, professor i religionssociologi vid Uppsala universitet och Elena Namli, professor i etik vid Uppsala universitet.

Anmälan senast den 10 oktober till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Thomas Strand
ordförande Rifo

Demokratin och det nya offentliga samtalet – om nya mediavanor, ökad polarisering och förändrade maktförhållanden

Datum: onsdag 11 oktober kl. 17.00–19.00
Lokal: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Idag präglas det offentliga samtalet inte sällan av en aggressiv åsiktskultur färgad av polarisering. Relaterad bildEn debatt har uppkommit om hoten mot offentlighetens principer och institutioner. Offentligheten påverkas av den ändrade mediebilden och mediekonsumtionen i samhället, där vi i mindre utsträckning delar en gemensam bild av nyhetsförmedling och i större utsträckning tycks söka oss till fora som bekräftar våra åsikter. Kunskapens roll och betydelse i offentligheten påverkas. De förändringar vi ser idag kan antas påverka såväl opinionsbildning och maktfördelning som faktiska politiska beslut.

 • Hur påverkar situationen politiska partiers möjligheter att nå ut med budskap och argument?
 • Hur möter skolan och utbildningsväsendet den nya situationen?
 • Vad kan samhället göra för att värna och utveckla offentligheten i nya former?

Välkommen till ett Rifo-seminarium i samarbete med Institutet för framtidsstudier där dessa frågor står i fokus! Läs mer om program och anmälan!