Vad säger forskningen om betygen, lärarna och det fria skolvalet?

Datum: Tisdagen 8:e april kl. 18.00–19.30
Plats: Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

skolanKVA

Den svenska skolan befinner sig i en situation med stadigt sjunkande resultat i de internationella PISA-undersökningarna, och mycket låg rekrytering av studenter till lärarutbildningarna. Kungl. Vetenskapsakademien och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) inbjuder till ett seminarium med forskare inom området som kommer att lyfta fram fakta, belysa de rådande problemen och dess bakomliggande orsaker samt diskutera hur utvecklingen kan vändas. Läs program och inbjudan!

Kommentarer inaktiverade.