Grundforskning – Särintresse eller medborgerlig nytta?

Datum: Onsdagen 6 april, kl. 17.00–18.30
Plats: Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

evolution2Tänk om 1600-talets forskare hade varit tvungna att begränsa sig till sin samtids mest angelägna frågor. Hur länge skulle vi då ha behövt vänta på en teori om gravitationen, en teori med långsiktiga men på sin tid oanade implikationer för praktiskt taget allt vi människor sedan dess har rört vid. Samma tankelek kan utföras om framväxten av evolutionsteorin, identifieringen av koldioxidutsläppens inverkan på jordens temperatur och primtalsmatematiken. Friheten för forskarna att självständigt formulera sina frågor och hypoteser är en viktig förutsättning för vetenskapliga genombrott, som på sikt ofta leder till viktiga tillämpningar i samhället.

Välkommen till Rifo och KVAs seminarium där frågor om grundforskning och dess nytta diskuteras. Efter seminariet bjuds samtliga deltagare på middag i akademiens klubbvilla.

Välkommen med din anmälan senast den 1 april! Läs mer om programmet PROGRAM Rifo KVA

Kommentarer inaktiverade.