Höstens program

Välkommen till höstens seminarier! Arbete pågår med detaljer kring seminarierna, men boka redan nu datum. Nedan följer datum, tider och teman för seminarierna. Inom kort kommer enskilda inbjudningar med program att skickas ut.

  • Onsdag 16 nov kl.17.00 Populärvetenskaplig presentation av nobelprisen 2016, samarrangemang med Kungl. vetenskapsakademien. Välkommen till populärvetenskapliga presentationer av 2016 års Nobelpris i fysik och kemi, fysiologi eller medicin samt Ekonomipriset (Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne). Ledamöter från Nobelkommittéerna och Ekonomipriskommittén berättar om den forskning som belönats samt kommenterar den samhälleliga effekten och nyttan av forskningen.
  • Onsdag  23 nov kl. 13.00. ”Åtgärder för att stärka medicinsk forskning, företagande och vård – status 2016″. Välkommen till ett Rifoseminarium i samarbete med Forska!Sverige där följande frågor står i fokus:
    • Ger den nya forskningspropositionen tillräckliga förutsättningar för excellent medicinsk forskning, utbildning och innovation?
    • Hur kan vi dra mer nytta av forskning och innovation i vården, i syfte att hantera vårdkostnader och öka kvaliteten?
    • Digitaliseringen – är vi på rätt väg inom vård och life science?
    • Kommer life science-företagen välja att driva sin verksamhet i Sverig

Kommentarer inaktiverade.