Presentation av den forskningspolitiska propositionen 2016

Datum: onsdagen 30 november kl. 16.30-18.00
Plats: Andrakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan (via den lilla sidoingången till höger)

Regeringen presenterar i november sitt förslag till den forskningspolitiska färdriktningen för de kommande åren. Välkommen till ett Rifo-seminarium där Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning presenterar innehållet i den forskningspolitiska propositionen.

Därefter ges möjlighet till frågor och diskussion under ledning av moderatorerna Thomas Strand (S) och Finn Bengtsson (M).

Efter seminariet inbjuds deltagarna till mingel med förtäring i sammanbindningsbanan. Anmälan senast den 28 november till Rifos kansli, lars.j.eriksson@riksdagen.se

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Hjärtligt välkomna!

Thomas Strand  ordförande Rifo

Kommentarer inaktiverade.