Neuroetik: Elektronisk stimulering av hjärnan genom implantat

Datum: torsdagen 16 mars kl.12.00 – 14.30 (lunchsmörgås serveras från kl. 11.30)
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan (via den lilla sidoingången till höger)

Här finns seminariet dokumenterat på film!

Många människor drabbas av svåra neurologiska sjukdomar eller tillstånd av psykisk ohälsa såsom Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, stroke, anorexi eller depression. De senaste årens revolutionerande upptäckter om hjärnans funktioner har gett oss nya verktyg att behandla dessa tillstånd. De nya teknikerna, som elektronisk stimulering av hjärnan genom implantat, innebär både möjligheter och risker, och aktualiserar såväl filosofiska som etiska frågor som berör både människan som individ och samhället i stort.

  • Vad är personlig identitet och vad är att betrakta som ”normalt”? Hur påverkar tekniken patientens kognitiva förmågor och personlighet?
  • Vilka risker är man som patient beredd att ta när det saknas alternativ? Vilka risker är etiskt godtagbara när hälso- och sjukvård ges?
  • Hur kan vi garantera ett etiskt hållbart sätt att arbeta med dessa tekniker?

Välkommen till ett seminarium där Rifo tillsammans med Statens medicinsk- etiska råd (Smer) inbjuder att diskutera etiska, juridiska och samhälleliga frågor inom neurovetenskapliga forskningsframsteg – det neuroetiska området. Läs mer om  program och anmälan!

Kommentarer inaktiverade.