Mat och hälsa – vad säger forskningen?

Datum: måndagen den 27 februari kl. 14.00-16.00
Plats: Konsertsalen på Musikhögskolan (OBS! ny lokal), Örebro universitet

Mat och hälsa engagerar de flesta av oss. Mat är en nödvändighet för vår överlevnad samtidigt som det är en källa till njutning. Mat påverkar vår hälsa och välbefinnande. Det finns många uppfattningar om vilken kost som gynnar eller missgynnar hälsan. Politiker ställs inför dilemman när beslut ska fattas. Det vetenskapliga underlaget är av avgörande betydelse i dessa sammanhang, men vetenskapen ger oss också insikt hur vi på sikt kan möta stora samhällsutmaningar med hjälp av rätt matval.

Sambandet mellan mat och hälsa är inte självklar. Maten innehåller många komponenter och hur vet vi vilka som spelar roll för hälsan? Även andra faktorer som livsstil, anlag och socioekonomiska faktorer påverkar. Vad vet vi om sambanden mellan mat och hälsa, och hur ser vi på hållbarhetsperspektivet? Hur arbetar forskarna för att få svar på frågorna?

Rifo tillsammans med Örebro universitet välkomnar till ett seminarium där dessa frågeställningar kommer att belysas av forskare och riksdagsledamöter. Läs mer om programmet!

Kommentarer inaktiverade.