Nyhetsbrev november 2017

Rifos styrelse har haft möte och beslutat om vårens kommande aktiviteter. Nedan finns en sammanställning med datum och teman för seminarier,

Nätverksprogrammet
Under hösten har även genomförts en ytterligare genomgång av Nätverksprogrammet med Sveriges unga akademi. Syftet med nätverksprogrammet är att ge en ömsesidig inblick i en forskares respektive riksdagsledamots vardag, för att skapa en ökad förståelse mellan riksdagsledamöter och forskarsamhället. Under åren har närmare 40 riksdagsledamöter nätverkat med motsvarande antal forskare, med goda erfarenheter. Motsvarande program finns vid flera parlament runt om i världen bl.a. Europaparlamentet, Storbritannien och Frankrike. 2017 års program samlar åtta par av riksdagsledamöter och forskare som träffades den 25-26 oktober i riksdagshuset. Under december-februari besöker riksdagsledamöterna sin respektive forskare i dennes miljö. Därefter sker en avslutande återsamling i riksdagshuset i mars. Läs mer om Nätverksprogrammet! http://rifo.se.space2u.com/?page_id=106

Nobel 2017
Den 22 november gavs den årliga populärvetenskapliga presentationen av nobelprisen. Företrädare för de olika prisförsamlingarna gav upplysande och engagerande presentationer. I år lockade seminariet närmare 100 besökare. Rifos medlemmar ges dessutom i år en extra möjlighet att ta del av nobelpristagarnas erfarenheter. Rifo och Nobel Center har bistått i planeringen av ett seminarium som talmannen inbjuder till den 12 december. Inbjudan kommer inom kort till Rifos medlemmar.

Agenda för hälsa och välstånd – status 2017
Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till seminariet den 29 november kl. 13 där frågor tas upp om förutsättningar för excellent medicinsk forskning, utbildning och innovation, om hur vi kan dra mer nytta av forskning och innovation i vården och hälsodata och användning av ny teknik. Läs mer här: http://rifo.se.space2u.com/?page_id=1741

Seminarier våren 2018
Nedan följer en sammanställning av planerade seminarier under våren 2018. Vi håller på att arbeta med detaljer i planeringen och återkommer med inbjudan.

  • 24 jan kl. 12. Lunchseminarium i samarbete med Riksbankens jubileumsfond tema Samhällets kunskapsförsörjning
  • 7 feb Rifo styrelsemöte
  • 14 feb kl. 16:30 Seminarium ” Faktaresistens, fördomar och falska nyheter – forskning och folkbildning tar fajten”, Rifo i samarbete med Vetenskap & Allmänhet samt Studieförbunden.
  • 8 mars kl. 12, Lunchseminarium ”Klarar vi livsmedelsförsörjningen vid en kris? Sveriges civila beredskap”
  • 21 mars kl. 16.30, Årsmöte Rifo
  • 21 mars kl. 17 Rifo-sem tema Effekter av forskningspolitiska propositioner
  • 11 april Lunchseminarium i samarbete med Riksbankens jubileumsfond
  • 28 maj Seminarium i samarbete med IVA Nord i Luleå

Medlemsavgift 2017 – bankgironummer och swish
Årets slut närmar sig och styrelsen hoppas att medlemmarna varit nöjda med årets verksamhet. Det är också ett tillfälle att påminna er om möjligheten att bidra med en medlemsavgift för 2017. Genom medlemskap i Rifo erbjuds ett stort utbud av intressanta seminarier kring aktuella forskningsfrågor, tillfällen ges till stimulerande möten med nätverket m.m. Du får löpande inbjudningar och annan information per e-post. Rifos årsmöte har tidigare beslutat att medlemsavgiften ska vara frivillig. En frivillig medlemsavgift kan sättas in på bankgiro 810-9720 eller skickas per Swish till 070-631 2603, ange namn. Ett riktvärde för medlemsavgift är 100-200 kr, men nivån är frivillig.

Kommentarer inaktiverade.