Faktaresistens, fördomar och falska nyheter – vad kan forskning och folkbildning göra?

Datum: Onsdagen den 14 feb kl. 16.30-18.00 (insläpp från kl. 16.00)
Plats: Myntmatsalen, Riksdagshuset, entré Riksgatan 1

Förvrängda fakta, förutfattade meningar och rena felaktigheter är vanligt förekommande i samhällsdebatten. Samtidigt finns en ökad medvetenhet om problemen och om vikten av att basera diskussioner och beslut på kritiskt tänkande och forskningsbaserad kunskap.

Välkommen till ett dialogseminarium om forskningens och folkbildningens roll i det offentliga samtalet. Ta del av goda exempel och samtala om hur politiker, forskare, folkbildare och vi alla kan bidra till en konstruktiv debatt och mer kunskapsbaserade beslut. Seminariet avslutas med mingel och lättare förtäring.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Rifo, föreningen Vetenskap & Allmänhet och Studieförbunden.

Medverkande

  • Åsa Wikforss, professor filosofi vid Stockholms universitet
  • Per Svensson, politisk redaktör, Dagens Nyheter
  • Monica Widman-Lundmark, ordförande Studieförbunden
  • En panel av riksdagsledamöter, Finn Bengtsson, M, Ulrika Carlsson, C, Elisabet Knutsson, MP, Daniel Riazat, V, Robert Stenkvist, SD, Gunilla Svantorp, S, Christina Örnebjär, L
  • Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet och David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden, modererar samtalen.

Säkerhet och inpassering

Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. id-kontroll, passering genom säkerhetsbågar och väskkontroll). Detta tar alltid tid så viktigt att du kommer i god tid, receptionen är öppen från kl. 16.00. Om du kommer senare än kl. 16.30 måste detta anmälas i förväg.

Anmälan senast 9 februari till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se. OBS! Begränsat antal platser.

Hjärtligt välkomna!

Thomas Strand           Cissi Askwall               David Samuelsson
Ordförande Rifo         Gen. sekr. VA             Gen. sekr. Studieförbunden

Kommentarer inaktiverade.