Forskningsbaserat beslutsfattande inom alkohol- och socialpolitik

Datum: onsdagen 11 april kl. 12.00-13.00 (lunchwrap serveras från kl. 11.30)
Plats: L4-17, Ledamotshuset, Mynttorget 2

  • Vad händer när forskningsbaserad kunskap, politiska ideal och starka känslor krockar?
  • Är evidensbaserade praktiker bättre än andra?
  • Vad kan vi lära av historiska och samtida möten mellan politik och vetenskap?

Det är några frågeställningar som står i fokus för ett lunchseminarium som Rifo i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond (RJ) inbjuder dig till.

Vid seminariet presenteras nya forskningsresultat inom historia och socialt arbete av Helena Bergman respektive Anders Bergmark kring svensk alkoholpolitik och evidensbaserade praktiker (EPB) inom socialtjänsten.

  • Alkohol – ett omtvistat område. Hur har forskare och politiker samverkat kring utformningen av svensk alkoholpolitik under 1900-talet? Vad kan vi lära av detta?
  • EBP i socialtjänsten: Kan verksamheten verkligen baseras på vetenskaplig evidens? Vad sker när EBP anpassas till lokala omständigheter? Finns anledning att byta spår?

Riksbankens Jubileumsfond har tillsammans med Formas, Forte och Vetenskapsrådet, tagit initiativ till forskningsprogrammet Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning som bl.a. belyser seminariets frågeställningar.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Anmälan senast 9 april till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Thomas Strand
ordförande Rifo

Kommentarer inaktiverade.