Klartänkt – Vetenskaplig metod, att undvika tankefällor och argumentationsfel

Rifo vill uppmärksamma IVAs kampanj Klartänkt som har målet är att ge elever (och även vuxna!) verktyg för att kritiskt granska information och beskriva vad som karakteriserar det vetenskapliga tänkandet. IVA har tagit fram fyra kortfilmer på vardera teman vetenskaplig metod, källkritik, vetenskapshistoria, kritiskt tänkande och argumentationsfel. Det finns även en värdefull lärarhandledning framtagen.

Kommentarer inaktiverade.