Nyhetsbrev juni 2018

Kulturarv – vems är det?
Den 14 juni samlades ett 50-tal åhörare i Nubiska rummet för att ta del av fyra föredrag kring temat Kulturarv – vems är det? Vid seminariet medverkade Hans Ruin, professor i filosofi, Johan Hegardt, docent i arkeologi, Marcia Sá Cavalcante Schuback, professor i filosofi och Peter Aronsson, professor i historia och rektor vid Linnéuniversitetet, vilka alla verkat inom ramen för RJ-programmet ”Tid, minne, representation: Om historiemedvetandets förvandlingar”. Olof Lavesson (M), ordf kulturutskottet och Ida Karkiainen (S), ledamot i kulturutskottet gav varsina reflektioner över temat och vad som anförts. Om du önskar ta del av forskningen finns delar av den presenterad på www.histcon.se .

Innovation i norr – forskning inom rymd, gruva, artificiell intelligens och datacenter
I slutet av maj arrangerade Rifo i samarbete med IVA Nord och Luleå tekniska universitet ett seminarium där några av LTUs forskningsområden presenterades. Seminariet hölls i det magnifika Vetenskapens Hus som ligger mitt i Luleå, öppet för alla intresserade. Erik Höglund, prorektor vid LTU och ordförande i IVA Nord väölkomnade till seminariet. Tor Björn Minde, VD ö för RISE SICS North talade tala om möjligheterna med tillämpad AI och behovet av insikt i vad vi gör och vill göra inom industriell AI. Reza Emami, professor i rymdtekniska system, tecknade en bild över Space 2.0.

Conny Hökfors och Marita Holst från LTU Business/LTU presenterade arbetet kring näringslivssamverkan. Seminariet avslutades med ett panelsamtal mellan Luleå tekniska universitets rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn och Thomas Strand, Rifos ordförande. Tidigare under dagen träffade en delegation från Rifos styrelse olika företrädare för LTU och fick en rundvandring på campus.

Ett kortare referat finns att läsa här: https://www.ltu.se/ltu/media/news/Valbesokt-seminarium-om-innovationer-i-norr-1.177362

 #Hur vet du det?
Rifo medverkar i kampanjen #Hur vet du det? I kampanjen deltar ett 80-tal organisationer som vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle. Bland deltagarna finns företrädare för fackförbund, forskningsfinansiärer, föreningar, företag, myndigheter, universitet och högskolor. Med frågan Hur vet du det? Är avsikten att ge vetenskaplig kunskap ett större utrymme i politiken, i samhällsdebatten och i samtal oss människor emellan. Läs mer: https://hurvetdudet.nu/

Höstens aktiviteter
Vi ser alla med spänning fram emot den 9 september och utfallet av riksdagsvalet. Detta påverkar givetvis även Rifos verksamhet och till en början blir det ett uppehåll med aktiviteter. Styrelsen har ett sammanträde den 20 september då höstens verksamhet kommer att beslutas. Redan nu vet vi några aktiviteter som kommer till stånd.

  • 24 okt kl. 13 hålls ett Rifo-seminarium på temat Väljarna, partierna, medierna i valet 2018 – ny forskning. Lars Nord, professor i politisk kommunikation och centrumledare för DEMICOM vid Mittuniversitetet medverkar med ytterligare forskare. Rifo har gjort motsvarande seminarium 2010 och 2014 där forskare belyser det mediala perspektivet på valet, tryckt, TV, radio och sociala medier, hur valrörelsen har bedrivits och vad som präglat den. Vi återkommer med program.
  • 14 nov kl. 13 planerar Rifo tillsammans med Forska!Sverige för ett seminarium som presenterar och diskuterar åtgärdsförslag för att förbättra förutsättningarna för att stärka och dra större nytta av medicinsk forskning.
  • 21 nov kl. 17 Nobelprisen 2018. Rifo har tillsammans med KVA sedan många år erbjudit ett uppskattat populärvetenskapligt där nobelprisen för medicin, fysik, kemi och ekonomi presenterats. Så även i år, så boka den 21 nov.

Därutöver pågår planering för fortsatta seminarier mellan Rifo och Riksbankens jubileumsfond, mellan Rifo och IVA, ett seminarium som uppmärksammar hur äldre akademikers och forskares kompetens bättre kan tas till vara efter pensionsåldern. Vidare finns planer på ett seminarium om nyttan med grundforskning samt ett seminarium om elsystemets infrastruktur. Vidare finns ambitionen att tillsammans med Nobel center uppmärksamma forskning som belönats med nobelpris. Det framgångsrika samarbetet med Sveriges unga akademi kring nätverkande mellan riksdagsledamöter och forskare fortsätter under hösten med en ny inbjudan. Rifo planerar även för särskilda insatser för att möta de nya ledamöter som kommer till riksdagen i höst. Vi har således redan en fullmatad portfölj och vi återkommer med inbjudningar per e-post.

Följ Rifos verksamhet
På Rifos webbplats hittar du alltid senast gällande information kring verksamheten. Du är också välkommen att följa Rifo på facebook för löpande uppdateringar och tips.

Rifos medlemmar tillönskas en skön sommar och på återseende i höst!

sommar

Kommentarer inaktiverade.