Kallelse till extra årsmöte

Datum: Onsdag 24 oktober kl. 12.30
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Samtliga medlemmar inbjuds till extra årsmöte. Bakgrunden till ett extra årsmöte är att flera riksdagsledamöter i Rifos styrelse lämnat riksdagen i samband med valet.

Tidigare har Rifos stadgar ändrats för att möjliggöra ett snabbare skifte av riksdagsledamöter i styrelsen och möjligheten finns nu att via ett extra årsmöte göra fyllnadsval till styrelsen. Styrelsen har i enlighet med § 8 i Rifos stadgar beslutat att kalla till ett extra årsmöte. Vid årsmötet ska fyllnadsval göras till platserna för riksdagsledamöter. Samtliga ledamöter (forskare) från akademierna sitter fortsatt kvar.

Processen att utse nya ledamöter för partierna är att gruppledarna för samtliga partier inbjudits att nominera en ordinarie och en suppleant till styrelsen. Praxis är att en ny ordförande hämtas ur regeringskonstellationen. Styrelsen har beslutat att Rifos arbetsutskott ska ta ställning till nomineringarna och lämna ett förslag till ny ordförande vid årsmötet.

Välkommen med din anmälan till extra årsmöte senast den 23 oktober till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Med vänlig hälsning

Thomas Strand
Ordförande Rifo

Kommentarer inaktiverade.