Ny ordförande och styrelse i Rifo

Med anledning av utfallet av höstens riksdagsval hölls ett extra årsmöte den 24 okt där  fyllnadsval gjordes till Rifos styrelse. Till ny ordförande valdes Betty Malmberg, (M). Därutöver gjordes följande fyllnadsval till styrelsen:

Ordinarie riksdagsledamöter:
Gunilla Svantorp, (S)
Robert Stenkvist, (SD)
Fredrik Christensson, (C)
Ilona Szatmari Waldau, (V)
Pia Steensland, (KD)
Lina Nordquist, (L)
Anna Sibinska, (MP)

Ersättare riksdagsledamöter:
Erik Bengtzboe, (M)
Jörgen Grubb, (SD)
Ulrika Heie, (C)
Ingemar Kihlström, (KD)
Helena Gellerman, (L)
Maria Gardfjell, (MP)

Styrelsens sammansättning i sin helhet. Årsmötet riktade ett varmt tack till avgående ledamöter och uppmärksammade särskilt Finn Bengtsson, (M), som verkat i styrelsen i mer än tio år samt givetvis Thomas Strand som engagerat och målmedvetet lett Rifo och styrelsearbetet sedan 2014.

 

Kommentarer inaktiverade.