Näringslivssamverkan och prestationsbaserad resurstilldelning inom universitetsvärlden – framgångsrecept eller fälla?

Datum: onsdagen 16 januari kl. 12.00-13.00 (lunchsmörgås serveras från kl. 11.30) Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, Entré Riksplan

Är det viktigt eller vanskligt att lärosäten samarbetar nära med näringslivet? Sker sådan samverkan i tillräckligt stor utsträckning? Är det riktigt eller orimligt att forskningsanslag fördelas utifrån antalet publiceringar och andra mätbara prestationer? Åsikterna i dessa forskningspolitiska frågor är ofta lika starka som kunskapsunderlaget begränsat.

Välkommen till en kunskapslunch i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond där dessa frågor diskuteras. Forskarna har undersökt vad som faktiskt sker när universitet och företag samverkar och presentationsbaserad resurstilldelning tillämpas och redogör för sina resultat och lärdomar.

Medverkande:

  • Maureen McKelvey, professor i industriell ekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
  • Anders Broström, docent i innovation och entreprenörskap vid KTH

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Anmälan senast 14 januari till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Betty Malmberg
ordförande Rifo

Kommentarer inaktiverade.