Gör forskningen nytta?

Datum: Onsdag 27 mars kl. 17.30-19.00
Plats: Förstakammarsalen, riksdagshuset, entré Riksplan

Sysselsättning, tillväxt och framtida välstånd är beroende av ny kunskap. Investeringar i forskning är därför en investering i framtiden. Grundläggande forskning är en av de främsta vägarna till ny kunskap. Stora resurser satsas varje år bl.a. på nyfikenhetsstyrd forskning vid våra universitet och högskolor. Satsning på grundläggande forskning kräver tålamod då tiden mellan genombrott och tillämpning ofta är mycket lång. Lösningar på problem hittas inte sällan där ingen har tänkt på att leta. Men hur stort är det ekonomiska värdet i att satsa på forskning? Finns det snabbare vägar till de stora genombrotten? Det finns en debatt om att forskning kanske borde styras mer, att staten ska peka ut samhällsutmaningar och sedan bestämma forskningen utifrån det. Vad vet vi om nyttan av nyfikenhetsstyrd forskning? Hur ligger Sverige till i en internationell jämförelse och vad bör göras?

Välkommen till ett Rifoseminarium i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien där dessa frågor står i fokus. Läs mer om programmet! H

Kommentarer inaktiverade.