Seniora forskare – hur tar högskolan tillvara på dem?

Datum: onsdagen 24 april  kl. 12.00-13.00 (lunchsmörgås serveras från kl. 11.30)
Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, Entré Riksplan

Många professorer vill fortsätta arbeta efter pensionsåldern och antalet anställda forskare över 65 år har ökat det senaste decenniet.  I många fall kan seniora professorer spela en viktig roll som mentorer för yngre forskare och även på andra sätt bidra till forskningen. Samtidigt är lärosätenas resurser begränsade och om fler professorer stannar kvar efter pension så minskar lärosätenas möjlighet att anställa yngre forskare. Vad innebär detta egentligen för lärosätena och resursfördelningen?

Flera lärosäten har beslutat om särskilda riktlinjer för anställning av professorer som vill fortsätta bedriva forskning efter pension. Två av dessa är Karolinska institutet (KI) och Kungliga tekniska högskolan (KTH) och de har intagit delvis olika ståndpunkter. Detta väcker frågor om vilken roll seniora forskare har på lärosätena.

Välkommen till Rifos lunchseminarium där dessa frågor står i fokus. Läs mer om inbjudan och program!

Kommentarer inaktiverade.