Styrelse för 2019 vald och Forskning gör nytta!

Den 27 mars höll Rifo ordinarie årsmöte och valde bl.a. styrelse för 2019. Betty Malmberg, (M) fick fortsatt förtroende som ordförande och Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät, KTH som vice ordförande. Nya ledamöter i styrelsen är Mats Berglund (MP), Martin Wierup, professor emeritus från SLU, bl.a. verksam inom området djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet, nominerad av KSLA. Sergei Glavatskih, professor maskinelement vid KTH, nominerad av IVA. Martin Leijnse, docent i fysik vid Lunds universitet, nominerad av Sveriges unga akademi. Robert Lagerström, docent i systemarkitektur och IT-säkerhet vid KTH, nominerad av Sveriges unga akademi. Till ny revisor valdes Per-Arne Håkansson, (S).
Här kan du se hela styrelsens sammansättning.

Årsmötet riktade ett varmt tack till avgående ledamöterna Carl-Gustaf Thornström, Hans Hertz, David Håkansson och Anna Dreber Almenberg för deras insatser i styrelsen och till Per-Ingvar Johnsson, C, för hans insatser som revisor.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften fortsatt ska vara frivillig. Det senaste året har antalet inbetalningar sjunkit betydligt och Betty Malmberg riktade en vädjan till medlemmarna att bidra, bl.a. som ett sätt att visa att man uppskattar och fortsatt önskar Rifos aktiviteter.

Årsmötet följdes av ett Rifoseminarium i samarbete med KVA där frågan om nyttan med forskning stod i fokus. Hans Ellegren gav en presentation bl.a. över flera betydande innovationer som bottnar i nyfikenhetsstyrd forskning, svårigheterna att peka ut vägen till nytta, att nyttan bygger på flera kunskaper samt svagheter och hot mot svensk forskning. Under ledning av Göran K. Hansson samtalade en panel av forskare och riksdagsledamöter temat. Martin Jakobsson försökte avslutningsvis summera intrycken från samtalen och fann en gemensam ståndpunkt att forskning gör nytta och att det är viktigt att förankra detta hos allmänheten.

Kommentarer inaktiverade.