Nyhetsbrev juni 2019

Alldeles snart är säsongen över och sommarledigheterna tar vid. Rifos styrelse har fortsatt planerat aktiviteter för höstens program och vill gärna att du redan nu noterar datum i din kalender. Nästa Riksmöte öppnar den 10 september och snart därefter drar Rifo igång sin verksamhet. Här är några Rifoseminarier som är långt gångna i planeringen och du kommer få en detaljerad inbjudan efter sommaren.

Onsdag 9 okt, återträff Nätverksprogrammet Rifo och Sveriges unga akademi (endast inbjudna)

Onsdag 16 oktober kl. 17, förstakammarsalen: Kultur, demokrati och mobilisering – i ett delat Sverige. Sverige har en lång och stolt tradition av folkbildningsinsatser via folkhögskolor, bibliotek, studieförbund, forskning och public service. Genom folkbildningens insatser kan demokratin stärkas, människors handlingskraft stödjas, utbildnings- och bildningsbehov i samhället fyllas och alla medborgare kan ges tillgång till kulturlivet. Folkbildningen är en väg att möta utmaningarna kring ett delat land med ökat utanförskap, klyftor mellan stad och landsbygd och att främja ett nödvändigt livslångt lärande. Flera forskningsprojekt har nyligen påvisat flera intressanta resultat kring detta.

Ett Rifo-seminarium som presenterar folkbildningen och vad forskningen säger om den.

Måndag 21 okt kl. 16, Chalmersska huset, Göteborg: Digitalisering för ökad konkurrenskraft, Ett Rifo-seminarium i samarbete med IVA Väst.

Onsdag 23 okt kl.12, lunchseminarium i riksdagshuset: Vad säger forskning om alkoholberoende och behandling av den? Vad händer i hjärnan vid utveckling av alkoholberoende, vilka insatser görs och behöver göras inom vård och prevention för att minska skadeverkningarna av alkohol är några frågeställningar som berörs.

Onsdag 6 nov kl. 17, förstakammarsalen: Virusinfektioner – ett ökande hot mot folkhälsan. Virusinfektionerna påverkar människors och djurs hälsa, hela vår samhällsekonomi, och utgör en omfattande belastning för sjukvården. Det finns framgångsrik svensk forskning om virus, men det behövs mer. Det finns nya tekniker och lösningar som ännu inte används i den utsträckning som vore optimalt. Välkommen till ett Rifoseminarium där dessa frågor står i fokus.

Onsdag 20 nov kl. 17, förstakammarsalen i samarbete med KVA: Nobelprisen 2019 – populärvetenskaplig presentation av den forskning som belönats med 2019 års nobelpris i medicin, fysik, kemi och ekonomi.

Planering pågår för ytterligare Rifo-aktiviteter under hösten.

Rifo önskar alla sina medlemmar en skön sommar och vi ses igen i höst!

Kommentarer inaktiverade.