Kultur, demokrati och mobilisering – i ett delat Sverige

Datum: 16 oktober kl. 17.00-18.45 , Efter seminariet bjuds på mingel och mat i Sammanbindningsbanan.
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan, Norrbro 1A

Sverige har en lång och stolt tradition av folkbildningsinsatser via folkhögskolor, bibliotek, studieförbund, forskning och public service. Genom folkbildningens insatser kan demokratin stärkas, människors handlingskraft stödjas, utbildnings- och bildningsbehov i samhället fyllas och alla medborgare kan ges tillgång till kulturlivet. Folkbildningen är en väg att möta utmaningarna kring ett delat land med ökat utanförskap, klyftor mellan stad och landsbygd och att främja ett nödvändigt livslångt lärande. Flera forskningsprojekt har nyligen påvisat flera intressanta resultat kring detta.

Välkommen till ett Rifo-seminarium som presenterar folkbildningen och vad forskningen säger om den. Varför finns det folkhögskolor, hur många deltog i en studiecirkel och vad är egentligen folkbildning? Vad händer med människor som deltar i studiecirklar och kurser på folkhögskolor? Vad vet vi om dess resultat? Vad bör göras? Det är några frågeställningar som står i fokus när forskare, sakkunniga och riksdagsledamöter samtalar om folkbildning.

Program:

 • Välkomna! Betty Malmberg, Rifos ordförande
 • Gunilla Svantorp, styrelseledamot Rifo samt ordförande utbildningsutskottet. Introduktion till temat.
 • Maria Graner, generalsekreterare vid Folkbildningsrådet. Presentation av rapporten Folkbildningens betydelse för samhället
 • Presentation av forskning:
  • Cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden, Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, Internationella Handelshögskolan, Jönköping University
  • Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Joel Hedegaard, lektor och Martin Hugo, lektor, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping university
  • Folkbildningen i marginaliserade stadsdelar, Nazem Tahvilzadeh, forskare i urbana och regionala studier, KTH
  • Migration, lärande och social inkludering, Sofia Nyström, docent och lektor i vuxenpedagogik, Linköpings universitet
 • Panelsamtal med riksdagsledamöter: Helén Pettersson, S, Ulrika Heie, C (fler namn tillkommer). Moderatorer: Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet och David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Anmälan senast 14 oktober till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Betty Malmberg
Ordförande Rifo

Kommentarer inaktiverade.