Lunchseminarium: Effektiva sätt att behandla alkoholberoende

Datum: onsdagen 23 oktober kl. 12.00-13.00 (lunchsmörgås serveras från kl. 11.30)
Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, Entré Riksplan

I Sverige dricker ungefär en miljon personer (över 15 år) så mycket alkohol att de skadar eller riskerar att skada sin hälsa. Av dessa har ca 350 000 utvecklat ett beroende.

Alkoholkonsumtionen har minskat bland unga under 2000-talet, men dagens äldre dricker mer alkohol än tidigare. Ny forskning visar  även att redan små mängder alkohol kan göra stor skada för människor över 65 – tvärtemot tidigare bud om att en liten dos är nyttigt.

Trots att alkoholberoende är en sjukdom söker en alltför liten andel av de drabbade vård och behandling. Orsaker kan vara skuld- och skamkänslor, oklar ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevård, men även okunskap om att det finns evidensbaserad psykologisk, psykosocial och farmakologisk behandling bidrar.

Välkommen till ett Rifo-seminarium där framstående forskare beskriver hur alkohol påverkar hjärnan samt presenterar och diskuterar nya rön kring alkohols skadeeffekter och evidensbaserad behandling.

Medverkande:

  • Pia Steensland, riksdagsledamot, docent beskriver vad som händer i hjärnan vid utveckling av alkoholberoende
  • Lotta Borg Skoglund, PhD samt specialist i allmänmedicin och psykiatri beskriver sin kliniska och forskningsmässiga erfarenhet av behandling samt förebyggande och tidiga insatser som riktar sig till ungdomar med psykisk ohälsa och eller missbruk.
  • Sven Andreasson, professor, beskriver insatser inom vård och prevention som behöver göras för att minska skadeverkningarna av alkohol utifrån de nya rekommendationerna runt riskbruk och rapporten ”Alkohol och äldre”.
  • Sara Wallhed Finn, PhD. psykolog presenterar forskning som visar att kortare behandling i primärvård kan vara lika effektiv som specialistvård vid behandling av alkoholberoende.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Anmälan senast 21 oktober till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Betty Malmberg
ordförande Rifo

Kommentarer inaktiverade.