Infångning av koldioxid – var står tekniken?

Datum: onsdag 25 mars kl.17.00-18.30 med efterföljande mingel i SBB

Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Utsläpp av växthusgaser har ökat under de senaste decennierna trots internationella överenskommelser om att minska utsläppen (Parisavtalet m.fl.). Sverige har antagit målet om att nå nettonollutsläpp år 2045. Det är ett ambitiöst mål som innebär att utsläpp av koldioxid minus åtgärder för att ta upp detsamma skall vara noll. Ett samhälle helt utan utsläpp av koldioxid är det få som tror vi kan åstadkomma vilket innebär att så kallade negativa emissioner utgör en förutsättning.

Detta seminarium syftar till att belysa var tekniken står för att fånga in och lagra växthusgaser, hur Sveriges förutsättningar för lagring ser ut, och hur energisystemet i allmänhet kan ställas om till minskad påverkan på klimatet. Grundfrågan är hur mycket negativa emissioner som behövs för att vi skall klara Sveriges klimatmål.

Program:

  • Välkomna! Betty Malmberg
  • Inledning till ämnet, Martin Jakobsson, professor maringeologi och geofysik
  • Negativa emissioner, en förutsättning för att nå Parisavtalet? Markku Rummukainen, professor i klimatologi
  • Tekniken för avskiljning, transport och lagring av koldioxid (CCS) – möjligheter och utmaningar, Filip Johnsson, professor i energiteknik
  • Geologiska förutsättningar för koldioxidlagring i Sverige, Gry Møl Mortensen, Statsgeolog, Sveriges Geologiska Undersökning
  • Kolsänkor med bioenergi: mark, vegetation och biokol, Cecilia Sundberg, docent och lektor i bioenergisystem
  • Frågor och diskussion, moderator: Martin Jakobsson

Anmälan senast den 23 mars till Rifos kansli, lars.j.eriksson@riksdagen.se . Ange ev. kostönskemål.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.


Hjärtligt välkommen!

Betty Malmberg
Ordförande Rifo                          

Kommentarer inaktiverade.