Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

Datum: onsdagen den 13 oktober kl. 14.00-15.50
Plats: Andrakammarsalen,
OBS! pga av restriktioner är seminariet endast öppet för riksdagsledamöter

Seminariet kommer att spelas in och publiceras på webben i efterhand.

  • Kan forskning styras effektivt utan att akademiens frihet och särart hotas?
  • Hur bör samverkan organiseras för att kunskap från lärosätena ska kunna tillämpas inom näringsliv, civilsamhälle och rättsväsende?
  • Vilken betydelse har forskningen haft för utformningen av svensk alkohol- och narkotikapolitik och införandet av evidensbaserade praktiker inom socialtjänsten?

Detta är några av de frågeställningar som diskuteras vid seminariet med utgångspunkt i ny forskning och konkreta exempel med relevans för en rad olika politikområden. Läs mer i program och inbjudan!

Kommentarer inaktiverade.