Program 2015

Under 2015 arrangerade Rifo själva eller i samarbete följande arrangemang: