Forskning och innovation – Vägval inför framtiden

Tid: onsdagen den 9 mars kl. 17.30-19.00
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan
Säkerhetskontroller till riksdagen kräver att alla besökare ska kunna uppvisa giltig id-handling och om möjligt inbjudan.

Sedan ett antal år har stora satsningar på forskning och innovation genomförts från statsmakternas sida. Regeringen har aviserat att en forskningspolitisk proposition ska presenteras under hösten 2016 och att dess perspektiv ska vara längre än vad som gällt tidigare, upp till tio år. Många inspel har nu gjorts till regeringen från aktörer och intressenter på alla håll i samhället. forskning.2

Vilka är de stora utmaningarna som bör tas upp i kommande forskningspolitiska proposition?

Är det motiverat att satsa än mer resurser på forskning i Sverige? Varför då?

Diskussionen inför kommande ställningstaganden är i full gång och det finns anledning för forskare och politiker att diskutera vilka vägval som ska göras inför framtiden bl.a. inför kommande ställningstaganden inom forsknings- och innovationsområdet. Välkommen till ett seminarium där några framstående företrädare ger sina reflektioner kring vilka ställningstaganden som behöver göras.

Program:

  • Inledning: Thomas Strand, Rifos ordförande
  • Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
  • Sven Stafström, Generaldirektör, Vetenskapsrådet
  • Stephen Hwang, rektor vid Linnéuniversitetet
  • Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH
  • Panelsamtal: Eva Nordmark, ordf TCO, Tobias Krantz, Svenskt näringsliv, Christian Broberger, KI och Sveriges unga akademi. Samtalsledare: Finn Bengtsson

Efter seminariet inbjuds deltagarna till mingel med förtäring i sammanbindningsbanan. Anmälan senast den 7 mars till Rifos kansli,  lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Thomas Strand
ordförande Rifo