Medicinsk forskning och innovation – gör vi det som krävs för att möta hälsoutmaningen och öka Sveriges konkurrenskraft?

Datum: Onsdagen 23 november kl. 13.00-14.15
(Lunchsmörgås + kaffe serveras från kl. 12.15)
Plats: Andrakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan (via den lilla sidoingången till höger)

Genom forskning skapas ny medicinsk kunskap som kan vidareutvecklas och omsättas i förbättrade produkter, processer och behandlingsmetoder som gör att vi kan leva längre och friskare liv. Medicinsk forskning av god kvalitet utgör även basen för life science industrin som, utöver arbetstillfällen, bidrar med en stor del av Sveriges export- och skatteintäkter.

Parallellt med att vårdkostnaderna ökar har Sverige dessvärre halkat efter vad gäller forskningskvalitet, kliniska studier och tillgång till nya behandlingsformer inom vården.

Välkommen till ett seminarium där Rifo tillsammans med Forska!Sverige presenterar och diskuterar åtgärdsförslag för att förbättra förutsättningarna för att stärka och dra större nytta av medicinsk forskning. Vid seminariet medverkar ledande professorer inom medicinsk forskning samt ledare inom vård och näringsliv. Riksdagsledamöter från berörda utskott diskuterar i en efterföljande panel.

I samband med seminariet släpps rapporten Status 2016: Agenda för hälsa och välstånd.

Vid seminariet kommer bland annat följande frågor att tas upp:

 • Ger den nya forskningspropositionen tillräckliga förutsättningar för excellent medicinsk forskning, utbildning och innovation?
 • Hur kan vi dra mer nytta av forskning och innovation i vården, i syfte att hantera vårdkostnader och öka kvaliteten?
 • Digitaliseringen – är vi på rätt väg inom vård och life science?
 • Kommer life science-företagen välja att driva sin verksamhet i Sverige?

Medverkande:

 • Lars Dahlin, professor, Lunds universitet
 • Jonas Bonnedahl, överläkare & forskningschef, Landstinget Kalmar
 • Malin Parkler, VD Pfizer
 • Helena Edlund, professor, Umeå Universitet
 • Anna Nilsson Vindefjärd, gen.sekr. Forska!Sverige
 • Olle Stendahl professor emeritus Linköpings universitet fd regeringens utredare klinisk forskning
 • Anna-Lena Sörenson, S,(SoU)
 • Fredrik Christensson, C, (UbU)
 • Lotta Finstorp, M (SfU)
 • Penilla Gunther, KD, (NU)
 • Finn Bengtsson, M, Rifos styrelse

Anmälan senast den 21 november till Rifos kansli, lars.j.eriksson@riksdagen.se. OBS! Ange om du önskar lunchsmörgås. Frågor? Ring Lars Eriksson 070-631 26 03.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Hjärtligt välkomna!

Thomas Strand                          Anna Nilsson Vindefjärd
Ordförande Rifo                         Generalsekreterare Forska!Sverige