Platsinnovation – forskning om hur orter och platser kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Datum: 17 jan kl. 12.00-13.00 (inkl. lunchsmörgås från kl. 11.30)
Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, entré Riksplan (via den lilla sidoingången till höger)

En rad insatser görs för att öka orters och platsers attraktivitet, öka antalet invånare, locka företag och besökare. Ofta har olika delar studerats var för sig: destinationsdesign med besökaren i fokus, näringslivsutveckling ur företagsperspektiv och regional attraktivitet med fokus på medborgare.

Platsinnovation är nytt begrepp och förhållningssätt för att förstå och främja en form av innovation som ska bidra till ett attraktivt och hållbart samhälle både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. I begreppet ingår tre delar: fysisk gestaltning, innehåll och platsmarknadsföring.

I nära samverkan mellan forskare, näringsliv och samhälle pågår projekt där nya metoder utvecklas, varor och tjänster kring platsinnovation för att skapa platser där människor vill vistas, verka och växa. Ett exempel är projektet Swedish Lapland som presenteras vid seminariet.

Program:

  • Välkomna! Thomas Strand, Rifos ordf.
  • Platsinnovation i stad och glesbygd, Malin Lindberg, bitr professor, Luleå tekniska universitet och Helena Karlberg, VD för Piteå Science Park
  • Frågor och diskussion: Anna-Caren Säthenberg, S och Emma Hult, MP ger inledande reflektioner

Anmälan senast den 16 jan till Rifos kansli, lars.j.eriksson@riksdagen.se . Frågor? Ring Lars Eriksson 070-631 26 03.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Hjärtligt välkomna!

Thomas Strand
Ordförande Rifo