Nyhetsbrev december 2016

Vad har varit och vad är på gång?
Under hösten har seminarier hållits som uppmärksammats de upptäckter som belönats med nobelprisen 2016, medicinsk forskning och den nyligen lämnade forskningspolitiska propositionen. Därutöver har flera mindre seminarier hållits, som huvudsakligen riktat sig till riksdagsledamöter. De har uppmärksammat samhällsbyggnadsfrågor, jämställdhetsfrågor i riksdagen samt vad forskningen säger om utvecklingen av skolresultat.

I oktober genomfördes den fjärde omgången av Nätverksprogrammet där riksdagsledamöter paras ihop med en forskare (internationellt kallat Pairing Scheme). Syftet är att ömsesidigt få en bättre inblick och förståelse för varandra förutsättningar. I mitten av oktober genomfördes ett besöksprogram och riksdagshuset. Under vintern besöker ledamöterna sina forskare och i mitten av mars ska en återträff ske i riksdagshuset. Läs mer om Nätverksprogrammet!

Styrelsen planerar för flera spännande seminarier under våren 2017. Några seminarier är klara och flera på gång. Nedan framgår datum och teman som du gärna redan nu får markera i kalendern.

Inbjudan Rifo-seminarium: Platsinnovation – forskning om hur orter och platser kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.
Datum: Tisdagen 17 jan kl. 12.00-13.00 (inkl. lunchsmörgås från kl. 11.30) Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, entré Riksplan (via den lilla sidoingången till höger)

Välkommen till ett Rifo-seminarium som presenter forskning om Platsinnovation! Platsinnovation är nytt begrepp och förhållningssätt för att förstå och främja en form av innovation som ska bidra till ett attraktivt och hållbart samhälle både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. I begreppet ingår tre delar: fysisk gestaltning, innehåll och platsmarknadsföring.

En rad insatser görs för att öka orters och platsers attraktivitet, öka antalet invånare, locka företag och besökare. Ofta har olika delar studerats var för sig: destinationsdesign med besökaren i fokus, näringslivsutveckling ur företagsperspektiv och regional attraktivitet med fokus på medborgare.

I nära samverkan mellan forskare, näringsliv och samhälle pågår projekt där nya metoder utvecklas, varor och tjänster kring platsinnovation för att skapa platser där människor vill vistas, verka och växa. Ett exempel är projektet Swedish Lapland som presenteras vid seminariet. Läs mer om program och anmälan!

Kommande Rifo-seminarier våren 2017

  • Torsdagen 16 mars kl. 12-14, Tema neuroetik, Rifo i samarbete med Statens medicinsk etiska råd
  • Onsdagen 22 mars kl. 17, Rifos årsmöte med efterföljande seminarium

Tips på seminarier och konferenser!
Rifos kansli får ofta frågor om att sprida inbjudningar till seminarier och konferenser. Vi har valt att lägga upp länkar till dessa inbjudningar på Rifos öppna facebooksida där ni alla kan ta del av dem. Välkommen att följa Rifo!

Medlemskap och medlemsavgift
Genom medlemskap i Rifo erbjuds du ett stort utbud av intressanta seminarier kring aktuella forskningsfrågor, ges tillfällen till stimulerande möten med nätverket m.m. Du får löpande inbjudningar per e-post.

Rifos årsmöte har beslutat att medlemsavgiften ska vara frivillig. Frivillig medlemsavgift kan sättas in på bankgiro 810-9720 eller per swish till 070-631 26 03. Tidigare års medlemsavgifter har varit 200 kr, men nivån är frivillig.

God Jul!
Slutligen önskar Rifos kansli alla medlemmar en synnerligen God Jul!

GodJul