Lunchseminarium: Vem gillar vem i riksdagen?

Datum: torsdagen 30 mars kl. 12.00-13.00 (lunchsmörgås serveras från kl. 11.30)
Plats: L4-17, Ledamotshuset, Mynttorget 2

Rifo bjuder i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond (RJ) in dig till ett lunchseminarium där nya forskningsresultat presenteras av forskare.

Vid seminariet medverkar statsvetarna Ann-Marie Ekengren och Magnus Hagevi på temat partilojalitet, samarbeten och hur massmedia påverkar utrikespolitiken.

  • Ann-Marie Ekengren: Massmedias betydelse för utrikespolitiken och hur partierna agerar i utrikespolitiska frågor: I vilken grad och på vilket sätt påverkas utrikespolitiken av medielogik?
  • Magnus Hagevi: Partilojalitet och samarbete mellan partier: Innebär det en likriktning av partigruppernas sätt att bedriva politik?

Riksdagens roll och arbetsuppgifter har genomgått betydande förändringar genom bland annat globalisering, tilltagande europeiska integration, medialisering och krav på ökad öppenhet. Dessutom påverkar förändrade villkor beslutsprocessen i kammare och utskott. Mot denna bakgrund har RJ stött fyra forskningsprojekt för att öka kunskapen om den parlamentariska processen.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Anmälan senast den 28 mars till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Thomas Strand
ordförande Rifo