Nyhetsbrev mars 2017

Årsmötet 2017 – styrelse vald
Onsdagen den 22 mars höll Rifo ordinarie årsmöte. Vid möten bereddes frågor som verksamhetsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen. Till ordförande omvaldes Thomas Strand (S) och till ny vice ordförande valdes Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät, KTH. Till nya ordinarie ledamöter valdes Elisabet Knutsson, MP, Lena Claesson Welsh, professor i medicinsk biokemi vid Uppsala universitet och Mia Phillipson, professor i fysiologi vid Uppsala universitet. Till nya suppleanter valdes Martin Wikström, med.dr. neurobiologi, forskningspolitisk expert vid IVA och David Håkansson, docent, Nordiska språk, Uppsala universitet. Årsmötet riktade ett tack till avgående styrelseledamöter Emma Hult, Kerstin Lidén, Örjan Carlborg, Christian Broberger och Johan Weigelt. Ordförande Thomas Strand riktade ett särskilt tack till Kerstin Lidén för hennes mångåriga insats för Rifo, under tio år i styrelsen, de senaste som vice ordförande.

Du kan ta del av hela sammansättningen här. Den tillträdande styrelsen har sitt första konstituerande sammanträde den 5 april.

Medlemsavgift 2017
Rifos årsmöte beslutade att medlemsavgiften för 2017 ska vara frivillig. Genom medlemskap i Rifo erbjuds ett stort utbud av intressanta seminarier kring aktuella forskningsfrågor, tillfällen ges till stimulerande möten med nätverket m.m. Du får löpande inbjudningar och annan information per e-post. Frivillig medlemsavgift kan sättas in på bankgiro 810-9720 eller skickas per Swish till 070-631 2603, ange namn. Årsmötet fastställde att ett riktvärde för medlemsavgift är 100-200 kr, men nivån är frivillig.

Lunchseminarium: Vem gillar vem i riksdagen?
Det finns fortfarande platser kvar till Rifo/RJs lunchseminarium torsdagen 30 sep kl. 12.00-13.00 (inkl. lunchsmörgås). Läs mer och anmälan på http://rifo.se.space2u.com/?page_id=1661 .

Forskare och riksdagsledamöter nätverkar
En fjärde omgång med Nätverksprogrammet Rifo – Sveriges unga akademi har genomförts 2016/2017. Programmet syftar till att ge en ömsesidig inblick i en forskares respektive riksdagsledamots vardag, för att skapa en ökad förståelse mellan riksdagsledamöter och forskarsamhället. Under vintern har nio par av riksdagsledamöter och forskare umgåtts och den 15 mars hölls ett avslutningsmöte i riksdagshuset. Samtliga deltagare är nöjda eller mycket nöjda med programmet och önskar att fler ska få möjlighet att delta. Rifos styrelse och Sveriges unga akademi tar med sig dessa önskemål och återkommer kring en fortsättning. Vill du veta mer så kan du läsa här.

March for Science lördagen den 22 april
På 427 ställen runt om i världen (bl.a. Stockholm, Göteborg och Uppsala) kommer lördagen den 22 april manifestationer genomföras för att visa vikten av oberoende forskning, kritiskt tänkande, vetenskapliga angreppssätt, källkritik och acceptans för oliktänkande och ifrågasättande.

En utgångspunkt för manifestationen är:

  • att alla människor ska ha rätt till tillförlitlig evidensbaserad kunskap.
  • att alla ska ges möjlighet att kunna förstå, granska, värdera och ta ställning till olika påståenden.
  • att lyfta fram allt vetenskapen ger oss, och för en nutid och framtid där vetenskapen har en självklar plats.

Att öppen dialog och diskussioner kring forskning och hur den kan användas är en omistlig del av ett demokratiskt samhälle och att politiker och beslutsfattare ska ha tillgång till och använda sig av evidensbaserad kunskap. Detta är för Rifo grundläggande förutsättningar! Vill du veta mer, hjälpa till, stöda eller engagera dig i marschen och även delta, läs här https://www.marchforscience.se/ !

Följ Rifos verksamhet
På Rifos webbplats hittar du alltid senast gällande information kring verksamheten. Du är också välkommen att följa Rifo på facebook för löpande uppdateringar och tips.