Nyhetsbrev juni 2017

Säsongen över – planer för hösten
Styrelsen hade sitt sista möte för säsongen den 8 juni. I samband med det hölls en kunskapslunch i samarbete med IVA på temat Internationalisering av forskning, utbildning och innovation – varför är det viktigt? Rifo har under ett antal år arrangerat dessa uppskattade kunskapsluncher i partimatsalen. Tidigare i maj inbjöd KSLA samtliga riksdagsledamöter till ett seminarium där frågor om skogsbruk, landsbygd och livsmedelsstrategi diskuterades. Mycket uppskattat!

Styrelsen har under våren planerat för seminarier och aktiviteter för hösten 2017. Planeringen är i flera fall långt gången, i andra återstår en del att göra. Här följer ett axplock:

  • 11 okt kl. 17-19. I samarbete med Institutet för framtidsstudier kommer temat vara Demokratin och det offentliga samtalet – om informationsbubblor och ett polariserat debattklimat
  • 15-17 okt en delegation ur styrelsen gör en studieresa till Helsingfors för besök och samtal vid Helsingfors universitet, Eduskunta samt Rifos systerförening Tutkas. Det är också ett tillfälle att uppmärksamma republikens 100-årsfirande.
  • 25-26 okt Rifo – Sveriges unga akademis nätverksprogram genomför ett besök i riksdagshuset.
  • Mitten av nov kl. 17-18.30 Populärvetenskaplig presentation av 2017 års nobelpris (tbc)
  • 29 nov kl. 12.30-13.45, Rifo-seminarium med Forska!Sverige med samtal om förutsättningarna för att stärka och dra större nytta av medicinsk forskning.
  • Lunchseminarier i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond (tbc)
  • Lunchseminarier i samarbete med IVA (tbc)
  • Rifo-seminarium tema civilberedskapsfrågor (tbc)
  • Rifo-seminarium kring vad som föll ut av olika forskningspolitiska propositioner (tbc)

Så snart vi har färdiga program går vi ut med inbjudningar per e-post och via webbplatsen.

Medlemsavgift 2017
Rifos årsmöte beslutade att medlemsavgiften för 2017 ska vara frivillig. Genom medlemskap i Rifo erbjuds ett stort utbud av intressanta seminarier kring aktuella forskningsfrågor, tillfällen ges till stimulerande möten med nätverket m.m. Du får löpande inbjudningar och annan information per e-post. Frivillig medlemsavgift kan sättas in på bankgiro 810-9720 eller skickas per Swish till 070-631 2603, ange namn. Årsmötet fastställde att ett riktvärde för medlemsavgift är 100-200 kr, men nivån är frivillig.

Följ Rifos verksamhet
På Rifos webbplats hittar du alltid senast gällande information kring verksamheten. Du är också välkommen att följa Rifo på facebook för löpande uppdateringar och tips.

Rifo önskar alla sina medlemmar en skön sommar!