Demokratin och det nya offentliga samtalet – om nya mediavanor, ökad polarisering och förändrade maktförhållanden

Datum: onsdag 11 oktober kl. 17.00–19.00
Lokal: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Idag präglas det offentliga samtalet inte sällan av en aggressiv åsiktskultur färgad av polarisering. Relaterad bildEn debatt har uppkommit om hoten mot offentlighetens principer och institutioner. Offentligheten påverkas av den ändrade mediebilden och mediekonsumtionen i samhället, där vi i mindre utsträckning delar en gemensam bild av nyhetsförmedling och i större utsträckning tycks söka oss till fora som bekräftar våra åsikter. Kunskapens roll och betydelse i offentligheten påverkas. De förändringar vi ser idag kan antas påverka såväl opinionsbildning och maktfördelning som faktiska politiska beslut.

  • Hur påverkar situationen politiska partiers möjligheter att nå ut med budskap och argument?
  • Hur möter skolan och utbildningsväsendet den nya situationen?
  • Vad kan samhället göra för att värna och utveckla offentligheten i nya former?

Välkommen till ett Rifo-seminarium i samarbete med Institutet för framtidsstudier där dessa frågor står i fokus!

Medverkar vid seminariet gör Anders Ekström, professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation Göteborgs universitet, Nina Wormbs, universitetslektor i teknikhistoria vid KTH samt Björn Wiman, journalist och kulturchef på Dagens Nyheter. En politikerpanel bestående av Berit Högman (S), Elisabet Knutsson (MP), Betty Malmberg (M) och Fredrik Christensson (C) kommer samtala kring frågorna. Jens Orback modererar samtalet.

Efter seminariet blir det mingel och enklare förtäring i sammanbindningsbanan.

Säkerhet och inpassering Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Anmälan senast den 9 oktober till Rifos kansli, lars.j.eriksson@riksdagen.se  Frågor? Ring Lars Eriksson 070-631 26 03.

Hjärtligt välkommen!

Thomas Strand                         Gustaf Arrhenius Ordförande Rifo                                            VD Institutet för framtidsstudier