Agenda för hälsa och välstånd – status 2017

Datum: Onsdagen 29 november kl. 13.00-14.15 (lunchsmörgås serveras från kl. 12.30)
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Genom forskning skapas ny medicinsk kunskap som på sikt kan vidareutvecklas och omsättas i förbättrade produkter, processer och behandlingsmetoder som gör att vi kan leva längre och friskare liv, åldras aktivt och bota fler. Förutom att minska det lidande som sjukdom och ohälsa medför så ger forskning och utveckling även samhällsekonomiska vinster.

Parallellt med att vårdkostnaderna ökar har Sverige halkat efter vad gäller forskningskvalitet, kliniska studier och tillgång till nya behandlingsformer inom vården. I Forska!Sveriges nätverk ”Agenda för hälsa och välstånd” samlas organisationer från akademi, vård, näringsliv, fackförbund samt patient- och andra intresseorganisationer, i ett långsiktigt samarbete för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård. Baserat på omfattande analyser och de möjligheter aktörerna ser för Sverige, enades de om 14 prioriterade åtgärder som överlämnades till regeringen i maj 2015, tillsammans med konkreta handlingsplaner.

Vid seminariet kommer följande frågor att tas upp:

 • Ger regeringens arbete med att verkställa forskningspropositionen tillräckliga förutsättningar för excellent medicinsk forskning, utbildning och innovation?
 • Hur kan vi dra mer nytta av forskning och innovation i vården, i syfte att hantera vårdkostnader och öka kvaliteten?
 • Hälsodata och användning av ny teknik – är vi på rätt väg inom vård och life science?
 • Kommer life science-företagen välja att driva sin verksamhet i Sverige?

I samband med seminariet släpps rapporten Agenda för hälsa och välstånd – status 2017. Seminariet inleds med en presentation av innehållet i rapporten och följs av ett panelsamtal med politiker.

Medverkande

  • Thomas Strand, Rifos ordförande och riksdagsledamot, S
  • Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
  • Carl-Johan Sundberg, fd ordförande Forska!Sverige
  • Anna Karlsson-Bengtsson, vicedekan, Göteborgs universitet
  • Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges Läkarförbund
  • Ulf Janzon, policy and communications director, MSD
  • Anders Lönnberg, S
  • Jonas Eriksson, MP
  • Linda Snecker, V
  • Betty Malmberg, M
  • Emma Henriksson, KD
  • Fredrik Christensson, C
  • Finn Bengtsson, M

Anmälan senast den 27 november till Rifos kansli, lars.j.eriksson@riksdagen.seOBS! Ange om du önskar lunchsmörgås, som serveras från kl. 12.30. Frågor? Ring Lars Eriksson 070-631 26 03.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Hjärtligt välkomna!

Thomas Strand                          Anna Nilsson Vindefjärd
Ordförande Rifo                         Generalsekreterare Forska!Sverige