Forskningsbaserat beslutsfattande – är det möjligt?

Datum: onsdagen 24 januari kl. 12.00-13.00 (lunchwrap serveras från kl. 11.30)
Plats: L4-17, Ledamotshuset, Mynttorget 2

  • Hur blir forskningsbaserad vetenskaplig kunskap praktiskt användbar?
  • Vilka faktorer påverkar hur kunskap kan förflyttas från ett sammanhang till ett annat?
  • Vad innebär egentligen samverkan mellan forskning och omvärlden?

Det är några frågeställningar som står i fokus för ett lunchseminarium som Rifo i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond (RJ) inbjuder dig till.

Vid seminariet presenteras nya forskningsresultat av företagsekonomen Anna Jonsson och antropologen Corinna Kruse på temat samverkan och vad som sker när kunskap överförs från forskare till praktiker.

  • Att översätta kunskap: Varför talar olika experter förbi varandra i rättsväsendets samarbeten om teknisk bevisning? Hur kan det undvikas?
  • Samverkan i ropet: Vad menas egentligen med samverkan? Är samsyn möjlig och eftersträvansvärd?

Riksbankens Jubileumsfond har tillsammans med Formas, Forte och Vetenskapsrådet, tagit initiativ till forskningsprogrammet Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning som bl.a. belyser seminariets frågeställningar.

Säkerhet och inpassering Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

FULLSATT!!!

Hjärtligt välkomna!

Thomas Strand
ordförande Rifo