Klarar vi livsmedelsförsörjningen – civilt försvar i en ny tid

Datum: Torsdag den 8 mars kl 12.00-14.00 Lunchsmörgås och kaffe serveras från kl. 11.30
Lokal:  L4-17, Ledamotshuset, entré Mynttorget 2

Samhället är beroende av ständig tillgång till livsmedel, energi och drivmedel, information och kommunikation, sjukvård, transporter och finansiella tjänster. En störning eller ett avbrott i försörjningsflöden i händelse av kris eller krig påverkar stora delar av samhället. I december lämnade Försvarsberedningen sin delrapport som pekade på brister i det civila försvaret som behöver avhjälpas. Det har saknats strategiska inriktningar och ambitionsnivåer för totalförsvarsplaneringen.

Livsmedelsförsörjningen är beroende av såväl produktion, lagerhållning och distribution. Vad säger forskningen om hur vi klarar det i händelse av kris?

 • Vilka prioriteringar behöver göras inom det civila försvaret?
 • Fröet till vår matproduktion – hur skulle en svensk utsädesberedskap kunna se ut?
 • Vad krävs för att upprätthålla livsmedelsförsörjningen under längre kriser eller krig?
 • Det militära försvaret – vilket stöd behöver försvarsmakten av det civila försvaret i händelse av kris?

Välkommen till ett Rifo-seminarium där frågor om livsmedel i relation till civilt försvar står i fokus!

Program

 • Välkomna! Thomas Strand, Rifos ordförande
 • Kort introduktion till temat. Carl-Gustaf Thornström, KSLA och Rifos styrelse
 • Nytt civilt försvar – en del av totalförsvaretSven Lindgren, tid. ordf. Civilförsvarsförbundet, tid. landshövding
 • Sveriges livsmedelsberedskap, Camilla Eriksson, Fil. Dr. SLU Landsbygdsutveckling
 • Sveriges utsädesberedskap, Eva Pettersson, Fil. Dr. Växtförädling KSLA
 • Det militäras roll i totalförsvaret, Jan Mörtberg, överste, tidigare Chef för Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan
 • Kommentar från riksdagsledamöter,  Beatrice Ask (M), ledamot försvarsutskottet samt Mattias Ottosson (S), ledamot försvarsutskottet
 • Frågor och diskussion, moderator Carl-Gustaf Thornström

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid. Anmälan senast 5 mars 2018 till Rifos kansli, lars.j.eriksson@riksdagen.se  Frågor? Ring Lars Eriksson 070-631 26 03

.Hjärtligt välkommen!

Thomas Strand
Ordförande Rifo