Nyhetsbrev mars 2018

Årsmötet 2018 – styrelse vald
Onsdagen den 21 mars höll Rifo ordinarie årsmöte. Vid mötet bereddes frågor som verksamhetsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen. Thomas Strand (S) omvaldes till ordförande och Lina Bertling Tjernberg till vice ordförande. Nya ledamöter i styrelsen är Barbara Cannon, professor i zoofysiologi vid Stockholms universitet och Anna Dreber Almenberg, professor nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Årsmötet riktade ett tack till Lena Claesson Welsh och Mia Philipsson som lämnade styrelsen. Du kan ta del av hela styrelsesammansättningen här.

Medlemsavgift 2018
Rifos årsmöte beslutade att medlemsavgiften för 2018 ska vara frivillig. Genom medlemskap i Rifo erbjuds ett stort utbud av intressanta seminarier kring aktuella forskningsfrågor, tillfällen ges till stimulerande möten med nätverket m.m. Du får löpande inbjudningar och annan information per e-post. Frivillig medlemsavgift kan sättas in på bankgiro 810-9720 eller skickas per Swish till 070-631 2603, ange namn. Årsmötet fastställde att ett riktvärde för medlemsavgift är 100-200 kr, men nivån är frivillig.

Forskningspolitiska propositioner – blev det som politiken tänkte?
Efter årsmötet följde ett intressant seminarium med drygt 80 medverkande där forskningspropositioner stod i fokus, särskilt propositionerna 2004 och 2008. Vad var den politiska inriktningen? Vilka effekter blev beständiga? Blev det som politiken tänkt sig? Och vad kan vi lära oss inför kommande forskningspolitiska propositioner? Medverkade gjorde Mats Benner, professor i forskningspolitik vid Lunds universitet, Kerstin Eliasson, tidigare statssekreterare vid Utbildningsdepartementet, Lars Leijonborg, tidigare utbildnings- och forskningsminister, Karin Markides, tidigare rektor Chalmers och Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv. En panel av riksdagsledamöter reflekterade kring föredragen. Samtalen fortsatte vid efterföljande mingel.

Kommande aktiviteter

Lunchseminarium: Forskningsbaserat beslutsfattande inom alkohol- och socialpolitik,  onsdagen 11 april kl. 12.00-13.00
Vad händer när forskningsbaserad kunskap, politiska ideal och starka känslor krockar? Är evidensbaserade praktiker bättre än andra? Vad kan vi lära av historiska och samtida möten mellan politik och vetenskap? Det är några frågeställningar som står i fokus för ett lunchseminarium som Rifo i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond (RJ) inbjuder dig till. Välkommen! Läs mer om program och anmälan!

Hur vet du det?  Rifo är med och stödjer kampanjen #hurvetdudet? Den 14 april genomförs manifestationer och möten i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Luleå och Lund som du är välkommen att delta vid. Läs mer på kampanjens webbplats och följ dem på facebook.

Lunchseminarium: Integrationen av unga med invandrarbakgrund – vad säger forskningen? onsdag 17 maj kl. 12.00–13.30
Hur ser integrationen ut för unga vars föräldrar är födda utomlands? Här presenteras ny forskning från en flerårig undersökning som gjorts parallellt i fyra europeiska länder med fokus på strukturell, social och kulturell integration. Frågor som tas upp är:

  • Har unga med invandrarbakgrund sämre levnadsvillkor än andra unga, i fråga om t.ex. ekonomi och psykisk ohälsa?
  • Hur går den kulturella integrationen för unga med invandrarbakgrund? Hur stora är skillnaderna i värderingar om t.ex. familj och jämställdhet, och minskar skillnaderna ju längre man varit i Sverige?
    Arbetet med program pågår och en inbjudan kommer senare i april.

Följ Rifos verksamhet
På Rifos webbplats hittar du alltid senast gällande information kring verksamheten. Du är också välkommen att följa Rifo på facebook för löpande uppdateringar och tips.