Integrationen av unga med invandrarbakgrund – vad säger forskningen?

Datum: torsdag 17 maj kl. 12.00–13.30 (lunchsmörgås och kaffe serveras från kl. 11.30)
Lokal: L4-17, Ledamotshuset, Mynttorget 2

Hur ser integrationen ut för unga vars föräldrar är födda utomlands? Här presenteras ny forskning från en flerårig undersökning som gjorts parallellt i fyra europeiska länder med fokus på strukturell, social och kulturell integration.

  • Hur lyckas unga med invandrarbakgrund i sin utbildning, och med de första stegen på arbetsmarknaden?
  • Hur ser de sociala relationerna ut för unga med olika ursprung? Hur mycket umgås man med unga med annat ursprung, och hur varierar umgängesmönster med skolsegregation?
  • Har unga med invandrarbakgrund sämre levnadsvillkor än andra unga, i fråga om t.ex. ekonomi och psykisk ohälsa?
  • Hur går den kulturella integrationen för unga med invandrarbakgrund? Hur stora är skillnaderna i värderingar om t.ex. familj och jämställdhet, och minskar skillnaderna ju längre man varit i Sverige?

Välkommen till ett Rifo-seminarium i samarbete med Institutet för framtidsstudier där dessa frågor står i fokus!

Medverkar vid seminariet gör Carina Mood, professor i sociologi, Jan O. Jonsson, professor i sociologi, Frida Rudolphi, fil. dr. i sociologi samt Stephanie Plenty, fil. dr. psykologi. Reflektioner och frågor: Raimo Pärssinen, (S) ordf arbetsmarknadsutskottet och Jessica Polfjärd, (M), vice ordf arbetsmarknadsutskottet.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Anmälan senast den 13 maj till Rifos kansli, lars.j.eriksson@riksdagen.se  Frågor? Ring Lars Eriksson 070-631 26 03.

Hjärtligt välkommen!

Thomas Strand                       Gustaf Arrhenius
Ordförande Rifo                      VD Institutet för framtidsstudier