Lunchseminarium: Kulturarv – vems är det?

Datum: torsdagen 14 juni kl. 12.00-13.30 (lunchwrap serveras från kl. 11.30)
Plats: L4-17, Ledamotshuset, Mynttorget 2 OBS! Ny lokal och entré, Nubiska rummet, entré Riksplan

  • Vad är egentligen ett kulturarv?
  • Vem är det som ärver vad av vem?
  • Och hur skapas, omprövas och upprätthålls kulturarv i Sverige idag?
  • Hur har begreppet ”kulturarv” kommit att få ett så starkt genomslag i debatten på senare år?
  • Och hur hänger kulturarvet samman med politik och samhällsgemenskap?

Välkommen till ett lunchseminarium, i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond, där frågor om kulturarvet diskuteras ur olika synvinklar. Fyra forskare, samtliga knutna till forskningsprogrammet ”Tid, minne, representation: Om historiemedvetandets förvandlingar” ( www.histcon.se ) medverkar.

  • Hans Ruin, professor i filosofi, ”Kulturarv och historia – hur hänger de samman?”
  • Johan Hegardt, docent i arkeologi, ”Kulturarv – ett nytt begrepp i debatten?”
  • Marcia Sá Cavalcante Schuback, professor i filosofi, ”Kulturarv – till vem testamenteras det?”
  • Peter Aronsson, professor i historia och rektor vid Linnéuniversitetet,  ”Kulturarv och politik: kulturell konstitution”
  • Reflektioner: Olof Lavesson (M), ordf kulturutskottet, Ida Karkiainen (S), ledamot kulturutskottet

Anmälan senast 12 juni till lars.j.eriksson@riksdagen.se

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Hjärtligt välkomna!

Thomas Strand
Ordförande Rifo