Förslag till föredragningslista för Rifos extra årsmöte 2018

Plats: Förstakammarsalen, entré Riksplan
Datum: Onsdagen den 24 oktober kl. 12:30

  1. Öppnande
  2. Fastställande av föredragningslista
  3. Val av ordförande för förhandlingarna
  4. Val av mötessekreterare
  5. Val av två justeringsmän
  6. Val av ordförande för Rifo
  7. Fyllnadsval av styrelseledamöter, Riksdagsledamöter
  8. Övriga frågor
  9. Avslutning