Agenda för hälsa och välstånd – status 2018

Datum : onsdagen 14 november, kl.13.00 – 14.15 (kaffe och lunchsmörgås från kl.12.30)
Plats: Förstakammarsalen,  Riksdagshuset, entré Riksplan

Genom forskning skapas ny medicinsk kunskap som på sikt kan vidareutvecklas och omsättas i förbättrade produkter, processer och behandlingsmetoder som gör att vi kan leva längre och friskare liv, åldras aktivt och bota fler. Förutom att minska det lidande som sjukdom och ohälsa medför så ger forskning och utveckling även samhällsekonomiska vinster.

Parallellt med att vårdkostnaderna ökar har Sverige halkat efter vad gäller forskningskvalitet, kliniska studier och tillgång till nya behandlingsformer inom vården. I Forska!Sveriges nätverk ”Agenda för hälsa och välstånd” samlas 32 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer, i ett långsiktigt samarbete för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård. Baserat på omfattande analyser och de möjligheter aktörerna ser för Sverige, enades de om 14 prioriterade åtgärder som överlämnades till regeringen i maj 2015 (uppdaterades 2017), tillsammans med konkreta handlingsplaner.

På seminariet släpps den årliga statusrapporten Agenda för hälsa och välstånd – Status 2018 som synliggör vad regeringen har gjort och vad som ännu inte genomförts. Rapporten ligger som grund för ett konstruktivt samtal mellan politiker och aktörerna i life science-systemet.

Vid seminariet kommer följande frågor att tas upp:

 • Ger regeringens arbete tillräckliga förutsättningar för excellent medicinsk forskning, utbildning och innovation?
 • Hur kan vi dra mer nytta av forskning och innovation i vården?
 • Hälsodata och användning av ny teknik – är vi på rätt väg inom vård och life science?
 • Kommer life science-företagen välja att driva sin verksamhet i Sverige?

Arbete pågår med ett mer detaljerat program. Bland de medverkande finns följande:

 • Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
 • Katrine Riklund, prorektor Umeå universitet
 • Tobias Alfvén, vice ordförande Svenska Läkaresällskapet
 • Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer
 • Anders Sylvan, landstingsdirektör VLL
 • Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer
 • Anders Blanck, VD LIF – de forskande läkemedelsföretagen
 • Panelsamtal med Riksdagsledamöter, Betty Malmberg, (M), Anders Lönnberg, (S), Fredrik Christensson, (C), Lina Nordquist, (L), Robert Stenkvist, (SD), Pia Steensland, (KD)

Anmälan senast den 12 november till Rifos kansli,  lars.j.eriksson@riksdagen.seOBS! Ange ev. kostönskemål.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Hjärtligt välkommen!

Betty Malmberg                         Anna Nilsson Vindefjärd
Ordförande Rifo                         Generalsekreterare Forska!Sverige