Internationella forskningspolitiska trender och deras betydelse för Sverige

Datum: onsdagen 28 november kl. 12.00-13.00 (lunchsmörgås serveras från kl. 11.30)
Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, Entré Riksplan

I det senmoderna kunskapssamhället satsas stora samhälleliga resurser på forskning, innovation och högre utbildning. Diskussionen om hur dessa används på bästa sätt förs i stor utsträckning av internationella aktörer. Utifrån pågående forskning belyses internationella forskningspolitiska trender samt hur och varför de har betydelse för Sverige.

  • Vad säger kampen kring Open Access om hur universitetsfältet styrs och fungerar?
  • Hur påverkar internationella rankningar statens möjlighet att skapa ett hållbart forskningssystem?

Det är några frågeställningar som står i fokus för ett lunchseminarium som Rifo i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond (RJ) inbjuder dig till. Vid seminariet medverkar professor Merle Jacob, Lunds universitet och docent Filip Wijkström, Handelshögskolan i Stockholm.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Anmälan senast 26 november till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Betty Malmberg
ordförande Rifo