Elektrifieringen – hot och möjligheter

Datum: Onsdag 10 april kl. 17.00-19.00
Plats: Förstakammarsalen, riksdagshuset, entré Riksplan

Elbilar, solpaneler, vindkraft, kapacitetsbrist, cyberangrepp, klimatförändringar, oväder och ett ständigt ökande elbehov. Kommer vårt nuvarande elnät och infrastruktur klara den omställning som pågår i samhället?

Elektricitetens flexibilitet som energikälla ger bra möjlighet till bred användning inom de flesta områden: transport, industri, uppvärmning, ljus, kommunikation och beräkning. Elkraftteknik är en avgörande teknik för att utforma system för att producera, överföra, distribuera och använda elektricitet. Utvecklingen av elektrifiering inom energi och transportsektorn sker i snabb takt med nya innovativa tekniklösningar. Detta ställer dock nya krav på infrastruktur och en samlad strategi. Infrastrukturen inom energi och transportsektorn behöver utvecklas för att möta dagens och framtida behov. Utvecklingen drivs dels av en omställning mot ett uthålligt samhälle men även av teknikutvecklingar liksom digitalisering samt behov av förnyelse i ett åldrat system.

Välkommen till ett Rifoseminarium där forskare och experter ger olika inspel och perspektiv av elektrifieringen, hur ser det ut, vilka möjligheter finns och vad bör göras. Rönen diskuteras tillsammans med riksdagsledamöter och övriga deltagare.

Medverkande

  • Lina Bertling Tjernberg, professor i Elkraftnät vid KTH
  • Björn Hasselgren, forskare i infrastruktur och ekonomisk historia, Trafikverket och Uppsala universitet
  • Yvonne Ruwaida, affärsstrateg med förändringsarbete för innovation kring framtidens elnät och anläggningsstrategi på Vattenfall Eldistribution
  • Maria Sunér Fleming, chef Energi, Infrastruktur och Miljö, Svenskt Näringsliv
  • Magnus Höglund, senior rådgivare, hållbara transporter, SCANIA
  • Anders Nordelöf forskare inom livscykelanalys vid Chalmers samt temaledare för samhällsfrågor inom Swedish Electromobility Centre
  • Panelsamtal med riksdagsledamöter: Helena Gellerman, L, Rickard Nordin, C, Lotta Olsson, M, Monica Haider, S.

Efter seminariet bjuds det på mingel och förtäring i sammanbindningsbanan. Anmälan senast 8 april till lars.j.eriksson@riksdagen.se

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Hjärtligt välkomna!

Betty Malmberg
Ordförande Rifo