Seniora forskare – hur tar högskolan tillvara på dem?

Datum: onsdagen 24 april  kl. 12.00-13.00 (lunchsmörgås serveras från kl. 11.30)
Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, Entré Riksplan

Många professorer vill fortsätta arbeta efter pensionsåldern och antalet anställda forskare över 65 år har ökat det senaste decenniet.  I många fall kan seniora professorer spela en viktig roll som mentorer för yngre forskare och även på andra sätt bidra till forskningen. Samtidigt är lärosätenas resurser begränsade och om fler professorer stannar kvar efter pension så minskar lärosätenas möjlighet att anställa yngre forskare. Vad innebär detta egentligen för lärosätena och resursfördelningen?

Flera lärosäten har beslutat om särskilda riktlinjer för anställning av professorer som vill fortsätta bedriva forskning efter pension. Två av dessa är Karolinska institutet (KI) och Kungliga tekniska högskolan (KTH) och de har intagit delvis olika ståndpunkter. Detta väcker frågor om vilken roll seniora forskare har på lärosätena.

Välkommen till Rifos lunchseminarium där dessa frågor står i fokus.

Program

  • Introduktion, Fredrik Christensson, C, Rifos styrelse
  • Hur kan seniora forskares kompetens bättre tas tillvara? Peter Fritzell, ordförande Strömstad akademi
  • Vilka riktlinjer finns vid lärosäten? två exempel från lärosäten med olika inriktning, Anders Gustafsson, dekan forskning, KI och Leif Kari, vicerektor för utbildning, KTH
  • Hur skapas en bra mix av seniora och juniora forskare? Maria Tenje, ordförande Sveriges unga akademi
  • Frågor och diskussion, moderator: Fredrik Christensson

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Anmälan senast 22 april till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Betty Malmberg
ordförande Rifo