Lunchseminarium: Stadsplanering för en hållbar stad

Datum: onsdagen 8 maj  kl. 12.00-13.00 (lunchsmörgås serveras från kl. 11.30)
Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, Entré Riksplan

Städerna växer allt snabbare och kraven ökar på en stadsplanering som tar hänsyn till en mängd komplexa och inte sällan motstridiga intressen. Kunskap från forskningen är väsentlig för att klara utmaningarna att bygga ut städer hållbart med bevarade socioekonomiska, ekologiska och kulturella värden.

  • Hur påverkar värdeorienterad stadsplanering möjligheterna att bygga socialt hållbara städer?
  • Klarar vi miljömålen?
  • Vilka kulturella värden ska lyftas fram?

Det är några frågeställningar som står i fokus för ett lunchseminarium som Rifo i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien inbjuder dig till.

Medverkande:

  • Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet
  • Lina Olsson, lektor vid institutionen för urbana studier vid Malmö universitet,
  • Clas Tollin, docent i agrarhistoria, fil. dr i kulturgeografi, Riksarkivet.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Anmälan senast 6 maj till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Betty Malmberg
ordförande Rifo