Nyckelfrågor inför kommande proposition om högre utbildning, forskning och innovation

Datum: onsdagen 13 november, kl.13.00 – 14.15 (kaffe och lunchsmörgås från kl.12.30)
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Vad krävs av politiken för att Sverige ska kunna leverera högre utbildning och forskning av högsta kvalitet. Kommande proposition utgör en möjlighet att stärka förutsättningarna för att Sverige ska kunna hävda sig som kunskapsnation och därmed ha en bas för framtida konkurrenskraft och välstånd. Vid seminariet fokuserar vi på Life Science-området och diskuterar bland annat följande frågor:

 • Hur bör en finansiering som främjar excellent forskning och utbildning se ut?
 • Vad behövs för att få hållbar situation vad gäller forskningens infrastruktur?
 • Medborgarna vill dela sina hälsodata för användning i forskning och utveckling. Vad krävs av politiken för att göra det möjligt?
 • Hur kan ledarskap och karriärutveckling inom akademin stärkas?
 • Vad krävs för att säkra kompetensförsörjningen i offentlig, såväl som privat sektor?

Forska!Sverige och medlemmar i dess förening ”Agenda för hälsa och välstånd” kommer beskriva det pågående paradigmskiftet inom medicinsk forskning och utveckling. Det sker till exempel framsteg inom precisionsmedicin som beror på en snabb utveckling inom ett flertal viktiga områden som är banbrytande i sig själva, men som dessutom sammanfaller i tid och kan kombineras. Det handlar bland annat om molekylärbiologi, storskalig genetisk sekvensering, högupplösande avbildningstekniker och artificiell intelligens (AI). Framstegen bidrar till bättre vård och ökad hälsa och för även med sig andra positiva utvecklingar, som till exempel att djurförsök på sikt kan komma att fasas ut. Men för att kunna dra nytta av framstegen krävs omställningar på flera områden, vilket en panel av aktörer från akademi, näringsliv, vård och patienter kommer ge exempel på.

Välkommen till ett Rifo-seminarium i samarbete med Forska!Sverige där framstående forskare och experter från akademi, näringsliv, vård och patienter kommer diskutera och ge exempel på framsteg inom Life Science-området. Seminariet öppnas av forskningsminister Matilda Ernkrans. Det kommer också bli en moderatorledd paneldebatt med riksdagspolitiker från olika partier.

Medverkande:

 • Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
 • Jonas Bonnedahl, forskningschef Region Kalmar
 • Erik Renström, dekan vid medicinska fakulteten, Lunds universitet
 • Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer
 • Jakob Tellgren, VD för läkemedelsföretaget MSD Norden
 • Panelsamtal med riksdagsledamöter: Helene Hellmark Knutsson, S, Kristina Axén Olin, M, Fredrik Christensson, C, Robert Stenkvist, SD, Pia Steensland, KD, Lina Nordquist, L, Ilona Szatmari Waldau, V och Mats Pertoft, MP
 • Moderator: Anna Nilsson Vindefjärd, gen.sekr. Forska!Sverige

Anmälan senast den 11 november till Rifos kansli, lars.j.eriksson@riksdagen.se . Ange ev. kostönskemål.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Hjärtligt välkommen!

Betty Malmberg              Anna Nilsson Vindefjärd
Ordförande Rifo            Generalsekreterare Forska!Sverige