Nobelprisen i fysik, kemi och fysiologi eller medicin samt Ekonomipriset 2019

Datum: 20 november 17.00—18.30 
Efter seminariet bjuds på mingel och mat i sammanbindningsbanan. Lokal: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan, Norrbro 1A

Välkommen till populärvetenskapliga presentationer av 2019 års Nobelpris i fysik, kemi och fysiologi eller medicin samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Ledamöter från de prisutdelande institutionerna berättar om den forskning som belönats.

Program

Välkomna Betty Malmberg, Ordförande Rifo

Introduktion Göran K. Hansson, Ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien

Nobelpriset i fysik: De gav oss ny syn på vår plats i universum Ulf Danielsson, Nobelkommittén för fysik vid Kungl. Vetenskapsakademien

Nobelpriset i kemi: De skapade en laddningsbar värld Astrid Gräslund, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne: Deras forskning hjälper oss att bekämpa fattigdomen Peter Fredriksson, Ekonomipriskommittén vid Kungl. Vetenskapsakademien

Nobelpriset i fysiologi eller medicin: Hur våra celler känner av och anpassar sig till blodets syrehalt – en livsviktig process Jesper Haeggström, Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Anmälan senast 18 nov till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Betty Malmberg
ordförande Rifo