Forskning och innovation för stärkt konkurrenskraft

Datum: Onsdagen 22 januari kl. 17.00-18.30 (mingel och mat i SBB efter seminariet)
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan, Norrbro 1B

Riksdagen har beslutat att målet för den svenska forskningspolitiken ska ha följande lydelse: Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt.

En viktig del av vår konkurrenskraft är de kunskaps- och kompetensbaserade svenska företagen. Forskning behövs som bidrar till att lösa samhälleliga problem och för att stärka näringslivets utvecklingsförmåga och konkurrenskraft. Staten och andra forskningsfinansiärer satsar stora resurser för att stödja behovsmotiverad forsknings- och innovationsarbete. Hur riktas stödet in för att bli effektivt? Hur vet vi vad som är strategiskt viktigt? Vad vet vi om resultaten av detta stöd?

Välkommen till ett Rifo-seminarium som problematiserar dessa frågor, redovisar resultat av insatser till behovsmotiverad forsknings- och innovationsarbete och visar hur resultat systematiskt kommer till användning. Det görs bl.a. med utgångspunkt i oberoende effektanalyser och utvärderingar med internationell medverkan.

Program:

  • Välkomna! Betty Malmberg, Rifo
  • Behovsmotiverad forskning och innovation.  Darja Isaksson, Generaldirektör, VINNOVA
  • Forskning som formar framtiden.  Joakim Amorim, programchef, Stiftelsen Strategisk forskning
  • Kompetensutveckling och samproduktion.  Ulf Hall, chef externa relationer, KK-stiftelsen
  • Teknikutveckling under 900 år i Sveriges äldsta industri. Gert Nilson, teknisk direktör, Jernkontoret
  • Panelsamtal med riksdagsledamöter, följt av frågor från publiken. Gunilla Svantorp, S, Helena Gellerman, L, Fredrik Christensson, C och Robert Stenkvist, SD.  Moderator: Peter Larsson, seniorrådgivare vid Sveriges Ingenjörer

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Anmälan senast 20 jan till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Betty Malmberg
ordförande Rifo