Nyhetsbrev december 2019

Rifo har det gångna året haft nära 20 olika aktiviteter, huvudsakligen seminarier i riksdagshuset men även studiebesök i Göteborg, nätverksprogram mellan forskare och politiker m.m. I förra veckan fick vi träffa tre av årets nobelpristagare i en nära fullsatt förstakammarsal. Kansliet är i färd med att sammanställa en årsredovisning som styrelsen ska ta ställning till. Där kommer du få en bild av alla aktiviteter och vilka som medverkat. Samtidigt med detta arbetar styrelsen med ett program för våren och även hösten 2020. Vi kommer i vanlig ordning att skicka ut inbjudningar och program så snart de är färdiga, men vill gärna redan nu ge en försmak över vad som är på gång.

  • 22 jan kl. 17.00-18.30 Forskning och innovation för stärkt konkurrenskraft. En viktig del av vår konkurrenskraft är de kunskaps- och kompetensbaserade svenska företagen. Forskning behövs som bidrar till att lösa samhälleliga problem och för att stärka näringslivets utvecklingsförmåga och konkurrenskraft. Staten och andra forskningsfinansiärer satsar stora resurser för att stödja behovsmotiverad forsknings- och innovationsarbete. Hur riktas stödet in för att bli effektivt? Hur vet vi vad som är strategiskt viktigt? Vad vet vi om resultaten av detta stöd?

Välkommen till ett Rifo-seminarium som problematiserar dessa frågor, redovisar resultat av insatser till behovsmotiverad forsknings- och innovationsarbete. Företrädare för VINNOVA, SSF, KK-stiftelsen och Järnkontoret visar hur resultat systematiskt kommer till användning. Det görs bl.a. med utgångspunkt i oberoende effektanalyser och utvärderingar med internationell medverkan. Läs program och inbjudan!

  • 5 feb kl. 12.00-13.30 Ett Rifo-seminarium som lyfter fram forskning inom samhällsvetenskap och humaniora för att möta samhällets utmaningar. I fokus kommer två skilda teman att stå: gängkriminalitetens problem och lösning samt växande inkomst- och förmögenhetsskillnader.

Problemet med gängkriminalitet är en fråga som alla partier talar om och har en egen lösning på. Det finns spännande forskning inom området som visar på vad som kan fungera och vad som inte fungerar.

Växande förmögenheter skapar möjligheter för investeringar och högre tillväxt. Samtidigt växer oron för ökade inkomst- och förmögenhetsskillnader med social och politisk sprängkraft som resultat. Vad säger forskning om hur skillnaderna ser ut och vilka konsekvenser ger det?

Välkommen till detta högaktuella seminarium som arrangeras i samarbete mellan Rifo, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet.

  • 25 mars kl. 17.00-19.00 hålls ordinarie årsmöte följt av ett seminarium på temat Negativa Emissioner -var står tekniken? Ett samhälle helt utan utsläpp av koldioxid är det få som tror vi kan åstadkomma vilket innebär att så kallade negativa emissioner utgör en förutsättning.  Detta seminarium syftar till att belysa var tekniken står för att fånga in och lagra växthusgaser, hur Sveriges förutsättningar för lagring ser ut, och hur energisystemet i allmänhet kan ställas om till minskad påverkan på klimatet. Grundfrågan är hur mycket negativa emissioner som behövs för att vi skall klara Sveriges klimatmål. Seminariet arrangeras i samarbete med KVA.
  • 1 april kl. 14-16. Vid ett Rifoseminarium kommer cirkulär ekonomi och resurseffektivitet att uppmärksammas. Seminariet arrangeras tillsammans med IVA.

Rifos kansli vill önska alla medlemmar en God Jul och Gott Nytt År!!